Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ năm, 4/2/2021, 13:7
Lượt đọc: 2578

NỘI DUNG HỌC ONLINE MÔN ANH VĂN - NĂM HỌC : 2020-2021

 

Tuần

Khối

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

1

Tiếng Anh

Unit  5 - Lesson 3

Unit 5 - Lesson 4

https://youtu.be/9bik4RvuNvg

https://youtu.be/7bAq87dUWyo

https://forms.gle/rrCYrUJcyy4Hjcmr5

2

Tiếng Anh

Unit 10 – Lesson 5 + 6

https://youtu.be/iwjNnpziAlg

https://forms.gle/i88X2YSa2Q3DW6n99

3

Tiếng Anh

Unit 10 - Lesson 4

https://youtu.be/eYPfmV7rubw

https://forms.gle/txXbVzbpZX7N39obA

4

Tiếng Anh

Unit 10 – Lesson 4

Unit 10 – Lesson 5

Unit 10 – Lesson 6

https://youtu.be/47Xog6sSRSA

https://youtu.be/wo10Ncg0Q1U

https://youtu.be/Q60VyPwpc3c

  https://forms.gle/BrMfkhEtiwCg9L5X9

5

Tiếng Anh

Unit 10 - Lesson 1

Unit 10 - Lesson 2

https://youtu.be/1FPxX6aPG90

https://youtu.be/nwQ8hfQXfb0

https://forms.gle/zFgY2uA2Wxk8KNqb9

 

Tuần

Khối

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

1

Tiếng Anh

Unit 5 – Lesson 1

Unit 5 – Lesson 2

https://youtu.be/HmMp5q5YpsU

https://youtu.be/3egLTaD1bIY

https://forms.gle/JQjwsCryFTMhPzSA7

2

Tiếng Anh

Unit 10 – Lesson 1

Unit 10 – Lesson 2

Unit 10 – Lesson 3

Unit 10 – Lesson 4

https://youtu.be/Mm61ix9OwbY

https://youtu.be/YjBsXLdwxT0

https://youtu.be/CtZM-dNkeO8

https://youtu.be/cKcG-gomsRA

https://forms.gle/qmUvLuUMiDMHRsdG6

 

3

Tiếng Anh

Unit 10-Leson 1

Unit 10-Leson 2

Unit 10-Leson 3

https://youtu.be/gd7uO_0oicg

https://youtu.be/KZMP--ciEcs

https://youtu.be/3YB3JqsdNwI

https://forms.gle/rFZ8sTW189wE3RwT9

 

4

Tiếng Anh

Unit 10 – Lesson 1 & 2

https://youtu.be/rvlSZJteWzQ

 https://forms.gle/YmB7PsBzYB4tvDE47

5

Tiếng Anh

Review 3

https://youtu.be/e6hz-jKYcKs

https://youtu.be/n2RgBuMh2vg

https://forms.gle/KS8Ej2kAVGfBcn1dA

 

Tuần

Khối

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

1

Tiếng Anh

Culture 4

https://youtu.be/XPqL0s6dDjI

https://forms.gle/bfZrKLW1C6G6E11G6

2

Tiếng Anh

Unit 9 – Lesson 6

https://youtu.be/UQaPEqbLLDk  

https://forms.gle/QzBa557xR6Ep98WT9

3

Tiếng Anh

Unit 9 - Lesson 6

https://youtu.be/njNCMsGHHwU

https://forms.gle/vUfjCfsf8vtbS6Uj8

4

Tiếng Anh

Unit 9 - Lesson 6

https://youtu.be/QBRZC9tluns

https://forms.gle/oUstUDBmt42i1XEb9

5

Tiếng Anh

Unit 9 - Lesson 6

https://youtu.be/_LKYxz1Bwcs

https://forms.gle/XhbwivKEdgTKYDjPA

Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87