Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ ba, 2/2/2021, 20:11
Lượt đọc: 2593

NỘI DUNG HỌC TẬP ONLINE KHỐI 3- NĂM HỌC 2020-2021

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

35

11/05/2021

Toán

Ôn tập về giải Toán (Tiếp theo)

 

https://forms.gle/Jomb1nHwnPeow4xR6

Luyện tập chung (Trang 177)

 

https://forms.gle/NHVSUfvJUv1PtMT38

 

 

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

20/02/2021

TOÁN

LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ (TRANG 121)

https://youtu.be/P_nvOLBeThI

https://forms.gle/jUMHjrmJXAdznrMg8

TOÁN

THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (TRANG 123 – 125)

                    (PHẦN 1) : https://youtu.be/1SEEr8tsvRk

                    (PHẦN 2) : https://youtu.be/3kIBGn3gnKk

TẬP LÀM VĂN

NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN.
(TRANG 56
)

https://youtu.be/iN6hw-zqn04

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

MRVT: NGHỆ THUẬT. DẤU PHẨY.
(TRANG 53
)

https://youtu.be/-4CNoUYMXvY

https://forms.gle/u7j5yxEDznyswNoi9

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

18/02/2021

TOÁN

Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số. (Trang 115)

https://youtu.be/pA0fhlENZ8s

https://forms.gle/d5hhNhpuoMX1tBW77

 

23

18/02/2021

TOÁN

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. (Trang 117)

https://youtu.be/ASMyEeUq9Kg

https://forms.gle/wyfBVSfWNHdWy2ej9

 

23

18/02/2021

TOÁN

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) (Trang 118)

https://youtu.be/daB9XlpYP1A

https://forms.gle/fap4ofLZqV4so5uJ8

 

23

18/02/2021

TOÁN

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) (Trang 119)

https://youtu.be/xY6-ww6_L20

https://forms.gle/PtjuzyerH669g8jd9

 

23

18/02/2021

TẬP LÀM VĂN

Kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật. (Trang 48)

https://youtu.be/L8iBBvwuQjI

23

18/02/2021

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào? (Trang 44;45)

https://youtu.be/3CIT5wChmFI

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

02/02/2021

TOÁN

THÁNG - NĂM

https://youtu.be/2xAYr_F2-hc

https://forms.gle/hCsjuNMdFZnf2tx27

22

02/02/2021

TOÁN

HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

https://youtu.be/0gH5dyzExE8

https://forms.gle/P8tWUhtJoQNb2R4f7

22

02/02/2021

TOÁN

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

https://youtu.be/1TrqfdIt0Gk

https://forms.gle/iZTqSf6r8v2wXf6G9

22

02/02/2021

TẬP LÀM VĂN

NÓI VIẾT VỀ LAO ĐỘNG TRÍ ÓC

https://youtu.be/QNNpTdVbjho

 

22

02/02/2021

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

MỞ RỘN VỐN TỪ: SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, CHẤM HỎI.

https://youtu.be/xmVG_0h2XSs

https://forms.gle/aGfzmxq7nNTXkEUL7


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87