Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ ba, 2/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 2626

NỘI DUNG HỌC TẬP ONLINE KHỐI 4- NĂM HỌC 2020-2021

Tuần

Khối

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

35

4

TV

Ôn tập tuần 35

https://www.youtube.com/watch?v=zxseewQIeyE

 

Toán

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

https://youtu.be/qJ_a9WGoC7o

 

Luyện tập chung trang 178

https://youtu.be/M7CzKxDQ3I0

 

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

22/02/2021

Toán

Phép trừ phân số cùng mẫu và khác mẫu

https://youtu.be/3ttj3ORJ6h0

https://forms.gle/tNM9xUYyfCrz82rq8

Toán

Luyện tập chung trang 131.

https://youtu.be/pkOhlvAST8Y

 

Địa lí

TP. Hồ Chí Minh

https://youtu.be/I7S3wuiqhQg

 

Khoa học

Ánh sáng cần cho sự sống

https://youtu.be/XmjcRagvZug 

 

LTVC

Câu kể Ai là gì?  Chủ ngữ, vị ngữ câu kể Ai là gì

https://youtu.be/7I5yDswXKB4

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

18/02/2021

Toán

Phép cộng phân số

https://youtu.be/JWhmQUDW1ag

https://forms.gle/pem9geP1pszyFKTN8

Địa lí

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=bxR8rmOZ8bE&feature=youtu.be

 

Khoa học

Ánh sáng và bóng tối

https://youtu.be/7I3tV5v4Tis

 

 

Lịch sử

Văn học và khoa học thời Hậu Lê

https://youtu.be/oL6XIJNgRkw

 

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

02/02/2021


Toán

Quy đồng mẫu số

https://youtu.be/MwaAMx_ukdQ

https://forms.gle/GggUnhAqaDpQ21X6A

 

Toán

So sánh mẫu số hai phân số

https://youtu.be/hOVnYMm4Qvk

https://forms.gle/NdcQaUpMLPgT9hvGA

Toán

So sánh hai phân số khác mẫu số

https://youtu.be/FSNo3KYC6x4

 

LTVC

Câu kể Ai Thế Nào?

https://youtu.be/tV0BacN0-BY

 

 

LTVC

Chủ ngữ, Vị Ngữ câu kể Ai Thế nào?

https://youtu.be/qigcj5k0Z04

 

Địa lí

Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

https://youtu.be/RVF0EgpLemY

 

 

Khoa học

Âm thanh

https://youtu.be/UayrRQ2b9_4

 

Khoa học

Sự lan truyền âm thanh

https://youtu.be/zvTcGYStl6c

 

Lịch sử

Nhà Hậu Lê và việc tổ chức Quản lí đất nước.

https://youtu.be/qZrR0ZTvHDg

 

 

 

 

 


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87