Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ ba, 2/2/2021, 20:38
Lượt đọc: 2017

NỘI DUNG HỌC TẬP ONLINE KHỐI 5- NĂM HỌC 2020-2021

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

 

 

 

 

 

 

 

35

13/5/2021

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Ôn tập cuối HKII (Tiết 1)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q47FguX8DyE

 

Ôn tập cuối HKII (Tiết 2)

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9RsQew_Xd4

 

 

Ôn tập cuối HKII (Tiết 3)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QiINLVTetpk

 

Ôn tập cuối HKII (Tiết 4)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zq40gFCuvM0

 

 

Ôn tập cuối HKII (Tiết 5)

 

https://www.youtube.com/watch?v=12ylnRB0mQQ

 

 

Ôn tập cuối HKII (Tiết 6)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PTbx3dZ4Qo

 

 

Ôn tập cuối HKII (Tiết 7)

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhHo1IRGTlM

 

 

Ôn tập cuối HKII (Tiết 8)

 

https://www.youtube.com/watch?v=skJaIJcIzrc

 

 

 

35

 

Toán

Luyện tập chung (trang 176 bên dưới)

https://youtu.be/wp_AzAA6ne0

 

Luyện tập chung (trang 177)

https://youtu.be/1p1r0o8o-KI

 

Luyện tập chung (trang 178)

https://youtu.be/jVSchSoGxTk

 

Luyện tập chung (trang 179)

https://youtu.be/NrRLLB9UX98

 

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

20/02/2021

Tập làm văn

Ôn tập về tả đồ vật (Tiết 1)

 

https://youtu.be/cFhrU-8CLQA

 

Tập làm văn

 

Ôn tập về tả đồ vật (Tiết 2)

https://youtu.be/yU9tRoDO_lQ

 

Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

 

https://youtu.be/D0a62ZcAPYU

 

Toán

Luyện tập chung (Trang 123)

 

https://youtu.be/_x1F5I4Xrbc

 

Toán

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

 

https://youtu.be/NzvMvj2k71I

 

Toán

Luyện tập chung (Trang 128)

 

https://youtu.be/xLnyEMTElqY

 

 

Khoa học

Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

 

https://youtu.be/97RETqiFAGM

 

Lịch sử

Bài 22: Đường Trường Sơn

 

https://youtu.be/4NPy-nQYpG8

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

17/02/2021

Toán

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7NjPT0q94K0&feature=emb_title

 

Toán

Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phương

https://www.youtube.com/watch?v=LjSJid_ncfc&feature=youtu.be

 

Khoa học

Bài 45: Sử dụng năng lượng điện

https://www.youtube.com/watch?v=IBpeUuE7XQw&t=21s

 

Lịch sử

Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

 

https://www.youtube.com/watch?v=VH0_be6Ndbw&t=2s

 

Địa lí

Bài 21: Một số nước ở châu Âu

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1gMD7I88Fs&feature=emb_title

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

21+22+23

02/02/2021

Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

https://www.youtube.com/watch?v=H80t0qqSkKE

 

22

Tập làm văn

Ôn tập văn kể chuyện

https://www.youtube.com/watch?v=lPZIiv-AmLs&feature=youtu.be

 

22

Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

https://www.youtube.com/watch?v=WD-N6m2Ht4M&feature=emb_title

 

22

Toán

Thể tích của một hình

https://www.youtube.com/watch?v=Bq3RP14r_rQ&feature=emb_title 

 

21+22

Khoa học

Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt

https://youtu.be/vECwQvJqTno

 

22

Khoa học

Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

https://youtu.be/wfHF8LnBJno

 

22

Lịch sử

Bài 20: Bến Tre đồng khởi

https://www.youtube.com/watch?v=HSHuRijbkqc&feature=emb_title

 

22

Địa lí

Bài 20: Châu Âu

https://www.youtube.com/watch?v=BqV3lVe8fBE&feature=emb_title

 


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87