Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ tư, 3/2/2021, 16:44
Lượt đọc: 956

NỘI DUNG HỌC TẬP ONLINE MÔN THỂ DỤC- NĂM HỌC 2020-2021

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

ĐƯỜNG LINH HƯỚNG DẪN

24

1

Chủ đề: Bài thể dục phát triển chung

Bài: Động tác phối và điều hòa

https://youtu.be/83Na5ldAodc

2

Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng-Đi nhanh chuyển sang chạy

https://youtu.be/6i-aPt3goIY

3

Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân

https://youtu.be/Y1sFauuqJdg

4

Bật xa tại chỗ

https://youtu.be/i9mDIAOvp9U

5

 

Bật cao, phối hợp chạy đà-bật cao

https://youtu.be/UKukkX8mGqY

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

ĐƯỜNG LINH HƯỚNG DẪN

23

1

Chủ đề: Bài thể dục phát triển chung

Bài: Động tác bụng và vặn mình

https://youtu.be/WwSvP0rPmgM

2

Ôn đi theo vạch kẻ thẳng- Tâng cầu

https://youtu.be/N516y4p0OGE

3

Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân

https://youtu.be/Y1sFauuqJdg

4

Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân

https://youtu.be/Y1sFauuqJdg

5

Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân

https://youtu.be/Y1sFauuqJdg

TUẦN

KHỐI

ĐƯỜNG LINK HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

  

 

 

 

 22

1

https://youtu.be/wPyL4GymPVQ

 

2

https://youtu.be/foFbXimhIGs

 

3

https://youtu.be/ohCy2UJIX8Q

 

4

https://youtu.be/C_mC61sW5y8

Khối 4,5 các bạn có điều kiện (dụng cụ ) có thể ôn lại nhảy dây kiểu chụm 2 chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, bóng rổ : nhồi bóng tại chỗ.

 

 5

 https://youtu.be/CZmmdSi_iD8  


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87