Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ hai, 20/9/2021, 9:19
Lượt đọc: 3118

HỌC ONLINE KHỐI 1

 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

1

20.09.2021

Tiếng Việt

Bài 1: A a

https://youtu.be/95Z2lvdA55A

 

Toán

Lớp Một của em

https://youtu.be/5_dsDcYuM6I

 

21.09.2021

Tiếng Việt

Bài 2: B b

https://youtu.be/QOr-ITe-2pA

 

TNXH

Gia đình của em (Tiết 1)

https://youtu.be/TWPKhNuTi_E

 

22.09.2021

Tiếng Việt

Bài 3: C c dấu huyền – dấu sắc

https://youtu.be/cuc5EIVDCQ8

 

Toán

Vị trí

https://youtu.be/13TX8COYinQ

 

Đạo đức

Mái ấm gia đình (Tiết 1)

https://youtu.be/oeEp85JqvBc

 

23.09.2021

Tiếng Việt

Bài 4: O o dấu hỏi

https://youtu.be/QVWsnh9daDE

 

TNXH

Gia đình của em (Tiết 2)

https://youtu.be/6cerEY0RhYg

 

24.09.2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập

https://youtu.be/KYDDhuGCfwA

 

Tiếng Việt

Kể chuyện: Cá bò

https://youtu.be/2k_xaxmgYYQ

 

2

27/09/2021

Tiếng Việt

Ơ ơ dấu nặng (Tiết 1,2)

https://youtu.be/ozqKyuz4MSg

 

Toán

Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương

https://youtu.be/yrxEOg03mEE

 

28/09/2021

Tiếng Việt

Ô ô dấu ngã (Tiết 1,2)

https://youtu.be/bevkpGO5u_w

 

TNXH

Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình (Tiết 1)

https://youtu.be/0QWgBL1TFiU

 

29/09/2021

Tiếng Việt

V v (Tiết 1,2)

https://youtu.be/TQODVrIX660

 

Toán

Hình tròn-Hình tam giác- Hình vuông-Hình chữ nhật (Tiết 1,2)

https://youtu.be/VjdZucexHN0

 

Đạo đức

Mái ấm gia đình (Tiết 2)

https://youtu.be/2TFhGPoXJBE

 

30/09/2021

Tiếng Việt

E e Ê ê (Tiết 1,2)

https://youtu.be/iorRAd0CN74

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/_ZgtyZUtjQg

 

TNXH

Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình (Tiết 2)

https://youtu.be/B6c8aWp1YCA

 

01/10/2021

Tiếng Việt

Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/GwSmCfjP7dM

 

Tiếng Việt

Kể chuyện: Bé và bà

https://youtu.be/-aI5T4G98Dc

 

 

 

 

3

04/10/2021

Tiếng Việt

D d Đ đ (Tiết 1,2)

https://youtu.be/piYnqmRB7qU

 

Toán

Xếp hình

https://youtu.be/kVydFSG2yqk

 

05/10/2021

Tiếng Việt

I I K k (Tiết 1,2)

https://youtu.be/JqzchSVDWHI

 

TNXH

Bài e: Nhà ở của em (Tiết 1)

https://youtu.be/RV9r__fDrWA

 

06/10/2021

Tiếng Việt

L l H h (Tiết 1,2)

https://youtu.be/LFDCuqlSMXw

 

Toán

Thực hành và trải nghiệm: Vui trung thu

https://youtu.be/dfNc4CvtDHU

 

Đạo đức

Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (Tiết 1)

https://youtu.be/pSHbsUdIEOo

 

07/10/2021

Tiếng Việt

ch kh (Tiết 1,2)

https://youtu.be/ko2co5RuTG0

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/wDWYt6STrlQ

 

TNXH

Bài 3: Nhà ở của em (Tiết 2)

https://youtu.be/Q9uwSxtDN_g

 

08/10/2021

Tiếng Việt

Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/XkMxLHhYU54

 

Kể chuyện: Bé và chị đi chợ

 

Toán

Các số 1, 2, 3

https://youtu.be/c2XXdaUz6z4

 

4

11/10/2021

Tiếng Việt

N n M m (Tiết 1,2)

https://youtu.be/_Gmhim4pZTo

 

Toán

Các số 4,5 (Tiết 1)

https://youtu.be/Msol_j2VfAs

 

12/10/2021

Tiếng Việt

U u Ư ư (Tiết 1,2)

https://youtu.be/J4aSFKktiaQ

 

TNXH

Bài 4: Đồ dùng trong nhà (Tiết 1)

https://youtu.be/MutY4kc-Mpk

 

13/10/2021

Tiếng Việt

G g gh (Tiết 1,2)

https://youtu.be/1Vutx5nA6lc

 

Toán

Các số 4,5 (Tiết 2)

https://youtu.be/aa9StnFO-eY

 

Đạo đức

Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (Tiết 2)

https://youtu.be/vS_Kig01EKA

 

14/10/2021

Tiếng Việt

ng ngh (Tiết 1,2)

https://youtu.be/la5rJXC7K5s

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/hs59FFRBMuE

 

TNXH

Bài 4: Đồ dùng trong nhà (Tiết 2)

https://youtu.be/sTeL_A6qVi0

 

15/10/2021

Tiếng Việt

Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/fq47UPadKrE

 

Kể chuyện: Nghỉ hè

 

Toán

Tách – Gộp số (Tiết 1)

https://youtu.be/OGmNRnYXo8E

 

5

18/10/2021

Tiếng Việt

T t th nh (Tiết 1)

 

T t th nh (Tiết 2)

https://youtu.be/FyVKGuQzsYc

 

https://youtu.be/F0RRSczN5u0

 

Toán

Tách – Gộp số (Tiết 2)

https://youtu.be/xxURGuus0ng

 

19/10/2021

Tiếng Việt

R r tr (Tiết 1)

 

R r tr (Tiết 2)

https://youtu.be/kNquoIoPDps

 

https://youtu.be/RiY9GjyBcU0

 

TNXH

Bài 5: Ôn tập chủ đề: GIA ĐÌNH (Tiết 1)

https://youtu.be/PNW7Mp1hqtA

 

20/10/2021

Tiếng Việt

ia (Tiết 1,2)

https://youtu.be/vSG-AzzCI-g

 

Toán

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

https://youtu.be/YCQfM51E6_s

 

Đạo đức

Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (Tiết 1)

https://youtu.be/L3TzxHfDcFI

 

21/10/2021

Tiếng Việt

ua ưa (Tiết 1)

 

ua ưa (Tiết 2)

https://youtu.be/1hl9aISBN_w

 

https://youtu.be/9dcCHdGTYSQ

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/x_dXNlAzimk

 

TNXH

Bài 5: Ôn tập chủ đề: GIA ĐÌNH (Tiết 2)

https://youtu.be/9TliY5gsAmg

 

22/10/2021

Tiếng Việt

Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/QtGIJxJ4rQc

 

Kể chuyện: Ba chú thỏ

https://youtu.be/QGrqsC6jolE

 

Toán

So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn

https://youtu.be/WDM7tILtEjA

 

6

25/10/2021

Tiếng Việt

Bài 1: P p ph (Tiết 1,2)

https://youtu.be/-altqA4GN_Q

 

Toán

Các dấu =, >, < (Tiết 1)

https://youtu.be/HuFVi25PnP4

 

26/10/2021

Tiếng Việt

Bài 2: S s X x (Tiết 1,2)

https://youtu.be/yXg4265LWNE

 

TNXH

Bài 6: Trường học của em (Tiết 1)

https://youtu.be/Q0WYMj6IPJQ

 

27/10/2021

Tiếng Việt

Bài 3: Q q qu Y y (Tiết 1,2)

https://youtu.be/Hj5-m0OdBuU

 

Toán

Các dấu =, >, < (Tiết 2)

https://youtu.be/w8S_s65YEfs

 

Đạo đức

Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (Tiết 2)

https://youtu.be/8Tnw1AsWr8A

 

28/10/2021

Tiếng Việt

Bài 4: gi (Tiết 1,2)

https://youtu.be/ISPjM4TC34E

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/WAbGRDs7OLU

 

TNXH

Bài 6: Trường học của em (Tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=TqMAQqXpSZo

 

29/10/2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/hkztBSGypE0

 

Kể chuyện: Khỉ và sư tử

https://youtu.be/DC67tM4Oh_k

 

Toán

Số 6 (Tiết 1)

https://youtu.be/7PP7UtMPED4

 

7

01/11/2021

Tiếng Việt

Bài 1: ao eo (Tiết 1,2)

https://youtu.be/E4lwAaXHSJY

 

Toán

Bài: Số 6 (Tiết 2)

https://youtu.be/GTK9bXDPWws

 

02/11/2021

Tiếng Việt

Bài 2: au êu (Tiết 1,2)

https://youtu.be/0xFcYfv8lV0

 

TNXH

Bài 7: Hoạt động ở trường em (Tiết 1)

https://youtu.be/v3r0bpwqm7w

 

03/11/2021

Tiếng Việt

Bài 3: â âu (Tiết 1,2)

https://youtu.be/3d9ZAUyWheA

 

Toán

Bài: Số 7 (Tiết 1)

https://youtu.be/G1Eo8_oHOls

 

Đạo đức

Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (Tiết 1)

https://youtu.be/mWeR_r55Uy0

 

04/11/2021

Tiếng Việt

Bài 4: iu ưu (Tiết 1,2)

https://youtu.be/D_MUwhYEHbs

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/lZprlqL1jzc

 

TNXH

Bài 7: Hoạt động ở trường em (Tiết 1)

https://youtu.be/3kW8CYE6XeI

 

05/11/2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/5bASWk8_G_s

 

Kể chuyện: Rùa và Thỏ

https://youtu.be/0KS1f5uCrMs

 

Toán

Bài: Số 7 (Tiết 2)

https://youtu.be/S4j-qeT8L3E

 

8

08/11/2021

Tiếng Việt

Bài 1: ai oi (Tiết 1,2)

https://youtu.be/4KtBdqV5Uwk

 

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 1)

https://youtu.be/0m6WBsMa_TA

https://youtu.be/_v0fEhnkl_8

09/11/2021

Tiếng Việt

Bài 2: ôi ơi (Tiết 1,2)

https://youtu.be/RvSLeaiATS0

 

TNXH

Bài 8: Lớp học của em (Tiết 1)

https://youtu.be/PkyDjHKyaT0

 

10/11/2021

Tiếng Việt

Bài 3: ui ưi (Tiết 1,2)

https://youtu.be/_KIP1RunEq0

 

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 2)

https://youtu.be/WgoJqaGpE94

 

Đạo đức

Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (Tiết 2)

https://youtu.be/91ZId2wBJEc

 

11/11/2021

Tiếng Việt

Bài 4: ay ây (Tiết 1,2)

https://youtu.be/svcpdSFEZvU

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/ewhkvNr9GAA

 

TNXH

Bài 8: Lớp học của em (Tiết 2)

https://youtu.be/gKYws0G6X8g

 

12/11/2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/zlf2ZqUOlAU

 

Tiếng Việt

Bài 5: Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi

https://youtu.be/TTH26_uRcsM

 

Toán

Bài: Số 9 (Tiết 1)

https://youtu.be/7eVe4zmdMh8

 

9

15/11/2021

Tiếng Việt

Bài 1: ac âc (Tiết 1)

Bài 1: ac âc (Tiết 2)

https://youtu.be/bQ-AtgZCaiY

https://youtu.be/8NrLrzZoDpk

 

Toán

Bài: Số 9 (Tiết 2)

https://youtu.be/8R5OKhmx-VU

 

16/11/2021

Tiếng Việt

Bài 2: ă ăc (Tiết 1)

Bài 2: ă ăc (Tiết 2)

https://youtu.be/i64cEstBFCE

https://youtu.be/DwzyLSfFF9Q

 

TNXH

Bài 9: Hoạt động của lớp em (Tiết 1)

https://youtu.be/sID83WcqryU

 

17/11/2021

Tiếng Việt

Bài 3: oc ôc (Tiết 1)

Bài 3: oc ôc (Tiết 2)

https://youtu.be/b175MBCtdfU

https://youtu.be/pPmRD4jKo4E

 

Toán

Bài: Số 0

https://youtu.be/QzX4cOiZolk

 

Đạo đức

Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (Tiết 1)

https://youtu.be/81V8zx5Ul88

 

18/11/2021

Tiếng Việt

Bài 4: uc ưc (Tiết 1)

Bài 4: uc ưc (Tiết 2)

https://youtu.be/011L_liNRqk

https://youtu.be/tzzkAzC-u5M

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/uXNVtpRgHcg

 

TNXH

Bài 9: Hoạt động của lớp em (Tiết 2)

https://youtu.be/gaN_BDk8YXI

 

19/11/2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/hOZqMMPDDYk

 

Tiếng Việt

Bài 5: Kể chuyện: Bọ Rùa đi học

https://youtu.be/mdJLtR5SjQI

 

Toán

Bài: Số 10 (Tiết 1)

https://youtu.be/MBlWo6Omkic

 

10

22/11/2021

Tiếng Việt

Bài 1: at ăt ât (Tiết 1)

Bài 1: at ăt ât (Tiết 2)

https://youtu.be/4vWPx27D1xw

https://youtu.be/ckyQ8PmGako

 

Toán

Bài: Số 10 (Tiết 2)

https://youtu.be/Lins2cyBhMw

 

23/11/2021

Tiếng Việt

Bài 2: et êt it (Tiết 1,2)

https://youtu.be/LhjVRTKWbPI

 

TNXH

Bài 10: Ôn tập chủ đề: TRƯỜNG HỌC (Tiết 1)

https://youtu.be/HJqL1qmb874

 

24/11/2021

Tiếng Việt

Bài 3: ot ôt ơt (Tiết 1)

Bài 3: ot ôt ơt (Tiết 2)

https://youtu.be/DR3_VkwC1YA

https://youtu.be/Uos83Hl09AA

 

Toán

Bài: Số 10 (Tiết 3)

https://youtu.be/e-Ai4YZLmYU

 

Đạo đức

Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (Tiết 2)

https://youtu.be/-6_HOEOxGlU

 

25/11/2021

Tiếng Việt

Bài 4: ut ưt (Tiết 1,2)

https://youtu.be/mN8dJGSW4t0

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/u65ohYrC6rs

 

TNXH

Bài 10: Ôn tập chủ đề: TRƯỜNG HỌC (Tiết 2)

https://youtu.be/zxuTWy_QVgg

 

26/11/2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/0JbEg2GfXx0

 

Tiếng Việt

Bài 5: Kể chuyện: Sóc và Dúi

https://youtu.be/g5SUIhuegxU

 

Toán

Bài: Em làm được những gì?

https://youtu.be/sAjp1x-jDOc

 

11

29/11/2021

Tiếng Việt

Bài 1: an ăn ân (Tiết 1)

Bài 1: an ăn ân (Tiết 2)

https://youtu.be/h2hjcw5z0Q0

https://youtu.be/kgjKVETVwUs

 

Toán

Thực hành và trả nghiệm: Sông nước miền Tây

https://youtu.be/7C7YX4ewPUY

 

30/11/2021

Tiếng Việt

Bài 2: en ên in (Tiết 1)

Bài 2: en ên in (Tiết 2)

https://youtu.be/lDiX8ZKZfAk

https://youtu.be/CygXUKZITf4

 

TNXH

Bài 11: Nơi em sinh sống (Tiết 1)

https://youtu.be/YRYqksBaJOw

 

01/12/2021

Tiếng Việt

Bài 3: on ôn (Tiết 1)

Bài 3: on ôn (Tiết 2)

https://youtu.be/RKZSneD830s

https://youtu.be/NWSv5qVOVdM

 

Toán

Ôn tập

 

 

Đạo đức

Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (Tiết 1)

https://youtu.be/PwEadznmyA0

 

02/12/2021

Tiếng Việt

Bài 4: ơn un (Tiết 1,2)

https://youtu.be/Dkn7gtgGFVw

 

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/cY3W2VYmHaE

 

TNXH

Bài 11: Nơi em sinh sống (Tiết 1)

https://youtu.be/Pv3px0GstDA

 

03/12/2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/mThLBW5qGgs

 

Tiếng Việt

Bài 5: Kể chuyện: Bạn mới của Khỉ con

https://youtu.be/zHGJ9400GT8

 

Toán

Phép cộng (Tiết 1)

https://youtu.be/Vk2nvf0r038

 

12

06/12/2021

Tiếng Việt

Bài 1: ang ăng âng (Tiết 1,2)

https://youtu.be/uOxRbJngTV4

 

Toán

Phép cộng (Tiết 2)

https://youtu.be/R7Tj7_9sHMA

 

07/12/2021

Tiếng Việt

Bài 2: ong ông (Tiết 1,2)

https://youtu.be/Bu46dCQ7eh8

 

TNXH

Bài 12: Công việc trong cộng đồng (Tiết 1)

https://youtu.be/cJrXYHtxgaA

 

08/12/2021

Tiếng Việt

Bài 3: ung ưng (Tiết 1.2)

https://youtu.be/Y_h7ORhKNwQ

 

Toán

Phép cộng trong phạm vi 10 (Tiết 1)

https://youtu.be/JvW0kYcj5jE

 

Đạo đức

Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (Tiết 2)

https://youtu.be/SJdf4vqMlvc

 

09/12/2021

Tiếng Việt

Bài 4: ach êch ich (Tiết 1,2)

https://youtu.be/-Vxbu7WCNLg

 

Tiếng Việt

Thực hành

 

 

TNXH

Bài 12: Công việc trong cộng đồng (Tiết 2)

https://youtu.be/qwntsmBU8iY

 

10/12/2021

Tiếng Việt

Bài 5: Ôn tập (Tiết 1,2)

https://youtu.be/gqoK2ItxAYo

 

Tiếng Việt

Bài 5: Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu

https://youtu.be/1t15980mCDI

 

Toán

Phép cộng trong phạm vi 10 (Tiết 2)

https://youtu.be/XG1lszWbY0Y

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Tiểu học Bình Tân

164