Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ hai, 20/9/2021, 6:0
Lượt đọc: 39433

HỌC ONLINE KHỐI 3

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 1

20/09/2021

Tập đọc

Cậu bé thông minh

https://youtu.be/uw7X6Rdg2Ts

 

Toán

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

https://youtu.be/Luva4jx7jbs

 

21/09/2021

Chính tả

Cậu bé thông minh

https://youtu.be/PMHQWPOWONc

 

Toán

Cộng, trừ các số có ba chữ số (Không nhớ)

https://youtu.be/uXNpxG4Frig

 

TNXH

Cơ quan hô hấp
Nên thở như thế nào?

https://youtu.be/_HfejXA6Nto

 

22/09/2021

Tập đọc

Hai bàn tay em

https://youtu.be/_ImvA5me3fY

 

Toán

Luyện tập (Trang 4)

https://youtu.be/4L_66G35Fvw

 

LTVC

Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

https://youtu.be/M6bedlLa2m0

 

23/09/2021

Chính tả

Chơi chuyền

https://youtu.be/1fvin_AiKko

 

Toán

Cộng các số có ba chữ số (Có nhớ 1 lần)

https://youtu.be/xO1b9GIX-cg

 

Đạo đức

Kính yêu Bác Hồ (T1)

https://youtu.be/FKk6-zCRugw

 

24/09/2021

TLV

Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

https://youtu.be/6-8IbP3PO_c

 

Toán

Luyện tập (Trang 6)

https://youtu.be/Rin3r-b7GCg

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 2

27/09/2021

Tập đọc

Ai có lỗi?

https://youtu.be/-dzpkLtlSdo

 

Toán

Trừ các số có ba chữ số
(Có nhớ 1 lần)

https://youtu.be/URO_8CGElYM

 

28/09/2021

Chính tả

Ai có lỗi?

https://youtu.be/3AZCPV3xWrE

 

Đạo đức

Kính yêu Bác Hồ (T2)

https://youtu.be/d4ddOrGFJOM

 

TNXH

Vệ sinh hô hấp

https://youtu.be/FtaYgLMo5OQ

 

29/09/2021

Tập đọc

Cô giáo tí hon

https://youtu.be/Z6r80bO2Z38

 

Toán

Ôn tập các bảng nhân

https://youtu.be/ccXBjkbk3ak

 

LTVC

Từ ngữ về thiếu nhi.
Ôn tập câu Ai là gì?

https://youtu.be/Y2iRIjRsVFE

 

30/09/2021

Chính tả

Cô giáo tí hon

https://youtu.be/UxVfOUewFSo

 

Toán

Ôn tập các bảng chia

https://youtu.be/9pynkAY41hk

 

TNXH

Phòng bệnh đường hô hấp

https://youtu.be/nwsqYhvuSzg

 

01/10/2021

TLV

Viết đơn

https://youtu.be/gfCm3G99TG0

 

Toán

Luyện tập (Trang 10)

https://youtu.be/Tw4JBVr11Wo

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 3

04/10/2021

Tập đọc

Chiếc áo len

https://youtu.be/uaybJQH7Lw4

 

Toán

Ôn tập về hình học

https://youtu.be/9fou1F_wspY

 

Đạo đức

Giữ lời hứa (T1)

https://youtu.be/WuSwwCprZsU

 

05/10/2021

Chính tả

Chiếc áo len

https://youtu.be/RLTBUcxeqbI

 

Toán

Ôn tập về giải toán

https://youtu.be/6kFm56bzLcw

 

TNXH

Bệnh lao phổi

https://youtu.be/Xe6Qxzv_wHI

 

06/10/2021

Tập đọc

Quạt cho bà ngủ

https://youtu.be/s0UWqcmrbTE

 

Toán

Xem đồng hồ

https://youtu.be/3s97ZuD54Mc

 

LTVC

So sánh. Dấu chấm

https://youtu.be/a71M36s8VP4

 

07/10/2021

Chính tả

Chị em

https://youtu.be/JnEJwEwxpfE

 

Toán

Xem đồng hồ (tt)

https://youtu.be/Nm8w5uBQYQY

 

TNXH

Máu và cơ quan tuần hoàn

https://youtu.be/o9C4QMa6CZA

 

08/10/2021

TLV

Kể về gia đình

https://youtu.be/IFzt-mO2Kvk

 

Toán

Luyện tập (Trang 17)

https://youtu.be/C1bTUEWiJ9U

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 4

11/10/2021

Tập đọc

Người mẹ

https://youtu.be/Ppuh7xwoWC0

 

Toán

Bảng nhân 6

https://youtu.be/lA4okBkMqQ8

 

12/10/2021

LTVC

Mở rộng vốn từ: Gia đình

https://youtu.be/k-DP2kzmiHA

 

TNXH

Hoạt động tuần hoàn

https://youtu.be/aJZEVHCdWME

 

13/10/2021

Tập đọc

Ông ngoại

https://youtu.be/CCSoGNAAEEU

 

Toán

Luyện tập (Trang 20)

https://youtu.be/nhAW6NTNM4g

 

14/10/2021

Toán

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Không nhớ)

https://youtu.be/CzycIouh5HI

 

TNXH

Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

https://youtu.be/-OzIQ_pvT38

 

15/10/2021

TLV

Nghe kể: Dại gì mà đổi ?

https://youtu.be/z6i1PDP2p-g

 

Đạo đức

Giữ lời hứa (T2)

https://youtu.be/mPdLEniFN3g

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 5

18/10/2021

Tập đọc

Người lính dũng cảm

https://youtu.be/LkuspT9ML7I

 

Kể chuyện

Người lính dũng cảm

https://youtu.be/0aMXuhGtA2A

 

Toán

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Có nhớ)

https://youtu.be/mvvey39NM3Q

 

19/10/2021

Chính tả

Người lính dũng cảm

https://youtu.be/sNZzTpqIdWo

 

Toán

Luyện tập (Trang 23)

https://youtu.be/9qzifZ7nm1A

 

LTVC

So sánh

https://youtu.be/ICgPqjocmIw

 

20/10/2021

Tập đọc

Cuộc họp của chữ viết

https://youtu.be/hdR605fmfRQ

 

Toán

Bảng chia 6

https://youtu.be/9m9bOsuJOLY

 

Đạo đức

Tự làm lấy việc của mình (T1)

https://youtu.be/qbUT8NevX_M

 

21/10/2021

Chính tả

Mùa thu của em

https://youtu.be/KwjsYjVqxf0

 

Toán

Luyện tập (Trang 25)

https://youtu.be/STlXOcsQriI

 

TNXH

Vệ sinh cơ quan tuần hoàn – Phòng bệnh tim mạch

https://youtu.be/SN_W_rCvcuc

 

22/10/2021

TLV

Ôn tập: Kể về gia đình em

https://youtu.be/QckzcJa0grA

 

Toán

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

https://youtu.be/cSyVLxNwv4k

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 6

25/10/2021

Tập đọc

Bài tập làm văn

https://youtu.be/FGUPMrCd714

 

Toán

Luyện tập (Trang 26)

https://youtu.be/FWB9CSDfLeg

 

Đạo đức

Tự làm lấy việc của mình (T2)

https://youtu.be/2iaWAKGN5aw

 

26/10/2021

Toán

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

https://youtu.be/DOxTiKSofbw

 

LTVC

MRVT: Trường học
Dấu phẩy

https://youtu.be/Vh14kDqB8V8

 

27/10/2021

Tập đọc

Nhớ lại buổi đầu đi học

https://youtu.be/P9CJsPqg5wk

 

Toán

Luyện tập (Trang 28)

https://youtu.be/AbshVqyNWqk

 

28/10/2021

Chính tả

Nhớ lại buổi đầu đi học

https://youtu.be/eFxc_cn3dZw

 

Toán

Phép chia hết và phép chia có dư

https://youtu.be/djZHdbla4do

 

29/10/2021

TLV

Kể lại buổi đầu đi học

https://youtu.be/4qkAdi0HoTs

 

TNXH

Cơ quan thần kinh

https://youtu.be/qJxWP8_6Lzw

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 7

01/11/2021

Tập đọc

Trận bóng dưới lòng đường

https://youtu.be/fD6x2CCrpT0

 

Toán

Bảng nhân 7

https://youtu.be/9OTogYEwGmo

 

02/11/2021

Chính tả

Trận bóng dưới lòng đường

https://youtu.be/OIMiPO0_VbQ

 

Toán

Luyện tập (Trang 32)

https://youtu.be/P_BbdSnyFZw

 

TNXH

Hoạt động thần kinh

https://youtu.be/vujtHthnfvo

 

03/11/2021

Tập đọc

Bận

https://youtu.be/QaMvCdikklE

 

Toán

Gấp một số lên nhiều lần

https://youtu.be/pCA6XSdvfNg

 

LTVC

Ôn từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

https://youtu.be/8-ikNvTJiwk

 

04/11/2021

Toán

Gấp một số lên nhiều lần (TT)

https://youtu.be/yLc4WvyIz-4

 

Đạo đức

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em

https://youtu.be/sOE9jqOrTcM

 

05/11/2021

TLV

Nghe kể: Không nỡ nhìn

https://youtu.be/1CWGXhezLr8

 

Toán

Bảng chia 7

https://youtu.be/4o5E4z7uvS4

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 8

08/11/2021

Tập đọc

Các em nhỏ và cụ già

https://youtu.be/5mhRCedO5KI

 

Toán

Luyện tập (Trang 36)

https://youtu.be/HmwIadN2M8U

 

Đạo đức

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em (T2)

https://youtu.be/CzKp0KAN3ws

 

09/11/2021

Chính tả

Các em nhỏ và cụ già

https://youtu.be/ft29KixpFqU

 

Toán

Giảm đi một số lần

https://youtu.be/KwdcKeyRAak

 

TNXH

Vệ sinh thần kinh

https://youtu.be/Oz3xAYMPSec

 

10/11/2021

Tập đọc

Tiếng ru

https://youtu.be/llSmw50GW74

 

Toán

Luyện tập (Trang 38)

https://youtu.be/ry64JLMBVC8

 

LTVC

Từ ngữ về cộng đồng.
Ôn tập câu Ai làm gì?

https://youtu.be/EwJ9bnPqCBY

 

11/11/2021

Chính tả

Tiếng ru

https://youtu.be/ceMjeDCTIi0

 

Toán

Tìm số chia

https://youtu.be/nvn3E7qfSac

 

TNXH

Vệ sinh thần kinh (TT)

https://youtu.be/jwlJ17cFh5s

 

12/11/2021

TLV

Kể về người hàng xóm

https://youtu.be/V_zVyQmcGdM

 

Toán

Luyện tập (Trang 40)

https://youtu.be/7DCKBkL9JT8

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 9

15/11/2021

Tiếng Việt

Ôn tập Tiết 1+2

https://youtu.be/S_WMfVDxJWo

 

Toán

Góc vuông, góc không vuông

https://youtu.be/dYI2M9ygBeY

 

16/11/2021

Tiếng Việt

Ôn tập Tiết 3+4

https://youtu.be/kadwR04j3k8

 

Toán

Dam - Hm

https://youtu.be/ILY0VPEGJZg

 

17/11/2021

Tiếng Việt

Ôn tập Tiết 4+5

https://youtu.be/qR8ZG0RSWKs

 

Toán

Bảng đơn vị đo độ dài

https://youtu.be/6mtriF9rA24

 

18/11/2021

Tiếng Việt

Ôn tập Tiết 6+7

https://youtu.be/3rPSI4rcEu0

 

TNXH

Ôn tập: Con người và sức khỏe

https://youtu.be/JpWQYkaJr60

 

19/11/2021

Tiếng Việt

Ôn tập Tiết 8+9

https://youtu.be/0dtreDrVucE

 

Đạo đức

Chia sẻ vui buồn cùng bạn

https://youtu.be/dcxy1bgV7mg

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 10

22/11/2021

Tập đọc

Giọng quê hương

https://youtu.be/l06mDNNi9wQ

 

Toán

Thực hành đo độ dài

https://youtu.be/lB3cGOmGcaA

 

23/11/2021

LTVC

So sánh. Dấu chấm

https://youtu.be/L7lQbb-b8po

 

TNXH

Các thế hệ trong một gia đình

https://youtu.be/nF7ebt50W8s

 

24/11/2021

Tập đọc

Thư gửi bà

https://youtu.be/ZSQEDarRt38

 

TNXH

Họ nội, họ ngoại

https://youtu.be/fmoz8ARg-84

 

25/11/2021

Toán

Bài toán giải bằng hai phép tính

https://youtu.be/yNdRhN-L330

 

26/11/2021

TLV

Viết thư

https://youtu.be/x9s8LD_t4yQ

 

Đạo đức

Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T2)

https://youtu.be/u6RS-EypdHg

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 11

29/11/2021

TĐ – KC

Đất quý đất yêu

https://youtu.be/j5nIIwYQkvk

 

Toán

Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)

https://youtu.be/Rlpmbg6V9GY

 

Đạo đức

Thực hành kĩ năng giữa học kì 1

https://youtu.be/Hl1MqTMeQ3s

 

30/11/2021

Chính tả

Tiếng hò trên sông

https://youtu.be/Fw4tUXWtWE0

 

Toán

Luyện tập (Trang 52)

https://youtu.be/-xlnw8HHe3s

 

01/12/2021

Tập đọc

Vẽ quê hương

https://youtu.be/fu1jcuFa8n8

 

Toán

Bảng nhân 8

https://youtu.be/UWnm7hEodmE

 

LTVC

MRVT: Quê hương

Ôn tập câu Ai làm gì?

https://youtu.be/2BSvnKQBi5c

 

02/12/2021

Toán

Luyện tập (Trang 54)

https://youtu.be/pGs2nuU7HNM

 

TNXH

Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

https://youtu.be/z8hlP-Z3-FM

 

03/12/2021

TLV

Nói về quê hương

https://youtu.be/I1gIfeRq408

 

Toán

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

https://youtu.be/QtYY2ODTLDU

 

 


 

TUẦN

NGÀY

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

TUẦN 12

06/12/2021

Nắng phương Nam

https://youtu.be/HXyEfEWBSGg

 

Toán

Luyện tập (Trang 56)

https://youtu.be/b--SnRPII1A

 

07/12/2021

Chính tả

Cảnh đẹp non sông

https://youtu.be/sYsK4Xoye5E

 

Toán

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

https://youtu.be/PyaW_IE2VKE

 

08/12/2021

Tập đọc

Cảnh đẹp non sông

https://youtu.be/Pj31N_0ecu4

 

Toán

Bảng chia 8

https://youtu.be/E2PA8QZcbgg

 

LTVC

Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

https://youtu.be/l33UbRe5XPI

 

09/12/2021

Toán

Luyện tập (Trang 60)

https://youtu.be/1bFMoSzLO0s

 

TNXH

Phòng cháy khi ở nhà

https://youtu.be/bHTdXx8doa4

 

10/12/2021

TLV

Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

https://youtu.be/OD8hqOHJdhE

 

Đạo đức

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường

https://youtu.be/l0bdnbfmqnM

 

 

 

Tác giả: Tiểu học Bình Tân

86