Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ sáu, 17/9/2021, 0:0
Lượt đọc: 4761

HỌC ONLINE - MÔN ÂM NHẠC

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

 

LINK BÀI TẬP

 

 

 

 

01

1

Chủ đề 1 tiết 1: Khám phá, nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=74r89nge-im

 

2

Chủ đề 1 tiết 1: Khám phá, hát

https://www.youtube.com/watch?v=9sqh0lbggzc

 

3

Học hát: Quốc ca Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=prqwls11hhc

 

4

Ôn tập 3 bài hát và các ký hiệu ghi nhạc đã học

https://www.youtube.com/watch?v=hmuiqqc4stm

 

5

Học hát: Reo vang bình minh

https://www.youtube.com/watch?v=npsoxdfuti8

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

 

LINK BÀI TẬP

 

 

 

 

02

1

Chủ đề 1 tiết 2: Học hát

https://www.youtube.com/watch?v=tcrsgoxq1gi

 

2

Chủ đề 1 tiết 2: Đọc nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=ssrpitda3f8

 

3

Học hát: Quốc ca việt nam (tiếp theo)

https://www.youtube.com/watch?v=why2woqp7ho

 

4

Học hát: Em yêu hòa bình

https://www.youtube.com/watch?v=vh2bkttei9m

 

5

Ôn hát: Reo vang bình minh

https://www.youtube.com/watch?v=lugfnnhnd5m

 

 

 

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

 

LINK BÀI TẬP

 

 

 

 

03

1

Chủ đề 1 tiết 3: Nhạc cụ

https://www.youtube.com/watch?v=sgrpqauwl_q

 

2

Chủ đề 1 tiết 3: Nhạc cụ

https://www.youtube.com/watch?v=wwukxpnzixy

 

3

Học hát: Bài ca đi học (lời 1)

https://www.youtube.com/watch?v=qyquiyht1fg

 

4

Ôn hát: Em yêu hòa bình

Bài tập cao độ và tiết tấu

https://www.youtube.com/watch?v=8wnkixvyaa8

 

5

Tập đọc nhạc: TĐN số 1

Lý thuyết âm nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=j-dl00desxo

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

 

LINK BÀI TẬP

 

 

 

 

04

1

Chủ đề 1 tiết 4: Góc âm nhạc của em

https://www.youtube.com/watch?v=qsoplzvtabg

 

2

Chủ đề 1 tiết 4: Nhà ga âm nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=5thgig-m1dc

https://forms.gle/fpb4tk1v4pquc7rt7

3

Học hát: Bài ca đi học (lời 2)

https://www.youtube.com/watch?v=qcf20rhpvie

https://forms.gle/iut7pyru5adjansj9

4

Học hát: Bạn ơi lắng nghe

https://www.youtube.com/watch?v=gh9pl19ioyu

https://forms.gle/q4pzkbzmqtm8f3kc7

5

Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

https://www.youtube.com/watch?v=x5kifoziczs

https://forms.gle/czyg2juq7wdsqnod7

 

 

05

1

Chủ đề 2 tiết 1: Khám phá, nghe nhạc

thường thức âm nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=jhkbeiqco7o

 

2

Chủ đề 2 tiết 1: Học hát múa vui

https://www.youtube.com/watch?v=zwcarm5bc5w

https://forms.gle/xztsg3n4us1qtsp48

3

Học hát: Đếm sao

https://www.youtube.com/watch?v=tkxj7kmo_ki

https://forms.gle/6s24qkn1wehtdxo59

4

Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe

Giới thiệu hình nốt trắng – bài tập tiết tấu

https://www.youtube.com/watch?v=pe6klepbkde

 

5

Ôn tập hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

Tập đọc nhạc: TĐN số 2

https://www.youtube.com/watch?v=crosu6iawyc

 

 

 

 

06

1

Chủ đề 2 tiết 2: Học hát Múa đàn

https://www.youtube.com/watch?v=jbpub5p9z7y

 

2

Chủ đề 2 tiết 2: Đọc nhạc Đồ - rê - mi - son - la

https://www.youtube.com/watch?v=7b7g_ptgi-m

https://forms.gle/sjeo4fqn3nudnerb7

3

Ôn bài hát: Đếm sao

https://www.youtube.com/watch?v=8g7-hjwu-ba

https://forms.gle/o8rycw8b6iwllfek9

4

Tập đọc nhạc: TĐN số 1

Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

https://www.youtube.com/watch?v=rp4esclvhua

https://forms.gle/gmy6cysn5ryesspk7

5

Học bài hát: Con chim hay hót

https://www.youtube.com/watch?v=1mfxpz2bnm4

https://forms.gle/b76qrpnbavwko7k67

 

 

 

 

07

1

Chủ đề 2 tiết 3: Đọc nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=wasa97zsace

 

2

Chủ đề 2 tiết 3: Nhạc cụ

https://www.youtube.com/watch?v=tzrq09mrm2s

https://forms.gle/ukcfe2retbmcvgff6

3

Học bài hát: Gà gáy

https://www.youtube.com/watch?v=hwfbdnqvv98

https://forms.gle/2vu5wm7tmvuxwoyk6

4

Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe

Ôn tập: Tập đọc nhạc số 1

https://www.youtube.com/watch?v=sa_rggbnwzg

https://forms.gle/u6b8wkar3ujc2lby9

5

Ôn tập bài hát: Chim sáo

Ôn tập: Tập đọc nhạc số 1, số 2

https://www.youtube.com/watch?v=fqxbu3o4mqg

https://forms.gle/xmrcrrteqg5ge875a

 

 

 

 

08

 

 

1

Chủ đề 2 tiết 4: Nhạc cụ,

Góc âm nhạc của em

https://www.youtube.com/watch?v=xk44wwbrcws

 

2

Chủ đề 2 tiết 4: Thường thức âm nhạc

Nhà ga âm nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=fluxwi080ac

https://forms.gle/vg3uncpvaddczsc67

3

Ôn tập bài hát: Gà gáy

https://www.youtube.com/watch?v=wf8lgbsorwg

https://forms.gle/aurqcm1ezxzxq1yg8

4

Học bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh

https://www.youtube.com/watch?v=pkxticzbezu

https://forms.gle/8cdl2ububtqmpntt8

5

Ôn tập 2 bài hát, Nghe nhạc.

https://www.youtube.com/watch?v=hntuujapgjm

https://forms.gle/x51fbbsjka1cyyiu9

 

 

 

 

09

1

Chủ đề 3 tiết 1: Khám phá, nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=3y8nfpzg6ec

 

2

Chủ đề 3 tiết 1: Khám phá, nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=ur70sd55u14

https://forms.gle/wdzbvokaam5is6hc7

3

Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học; Đếm sao; Gà gáy

https://www.youtube.com/watch?v=70tmgvsyobg

https://forms.gle/sy1p1wus5xfvfhje6

4

Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh

Tập đọc nhạc: TĐN số 2

https://www.youtube.com/watch?v=76jzbjcjrcg

https://forms.gle/ag4koiwcwktks1xa6

5

Học hát: Những bông hoa những bài ca

https://www.youtube.com/watch?v=yuzjs_s9cmg

https://forms.gle/7le3eybpy56ivs21a

 

 

 

 

10

1

Chủ đề 3 tiết 2: Học hát “Cô giáo em”

https://www.youtube.com/watch?v=zpvwZohT3qM

 

2

Chủ đề 3 tiết 2: Học hát “Trên con đường đến trường”

https://www.youtube.com/watch?v=H5vVARLUZAg

 

3

Học bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

https://www.youtube.com/watch?v=0ASCrZP5UFM

 

4

Học bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

https://www.youtube.com/watch?v=3h_ysVzCrZQ

 

5

Ôn bài hát: Những bông hoa những bài ca

Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài

https://www.youtube.com/watch?v=h6k_7l_Ny7c

 

 

 

 

11

1

Chủ đề 3 tiết 3: Đọc nhạc: Mi -  Son - La

Thường thức âm nhạc: Câu chuyện Nai Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=C2lvs6Q5Lxk

 

2

Chủ đề 3 tiết 3: Đọc nhạc: Đồ - Rê - Mi - Pha - Son

https://www.youtube.com/watch?v=mrPjFgig0Lg

https://forms.gle/nNA8N9VkyrFsGTGf7

3

Ôn bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

https://www.youtube.com/watch?v=JlSqaW_jWr4

https://forms.gle/EER134FqrjKqnGyR7

4

Ôn bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

Tập đọc nhạc: TĐN số 3.

https://www.youtube.com/watch?v=vz3r8qaj3yw

https://forms.gle/htgA1ppAxHK5ypQq6

5

Tập đọc nhạc: TĐN số 3

Nghe nhạc: Lý cây bông

https://www.youtube.com/watch?v=j2GDVq76S6s

https://forms.gle/uY3HLRocjLXybSK1A

 

 

 

12

1

Chủ đề 3 tiết 4: Thường thức âm nhạc

Góc âm nhạc của em

https://www.youtube.com/watch?v=Q8bni2ewO58

 

2

Chủ đề 3 tiết 4: Nhạc cụ

Nhà ga âm nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=LskyUnMBnLY

https://forms.gle/mWJHtFCATiK8xXgp6

3

Học bài hát: Con chim non

https://www.youtube.com/watch?v=07zHxD0ifcw

https://forms.gle/3VSfaFXarSfDcSyk7

4

Học bài hát: Cò lả

https://www.youtube.com/watch?v=If4_eYI1sGE

https://forms.gle/Qnw2gmv8PFMtYq9X8

5

Học bài hát: Ước mơ

https://www.youtube.com/watch?v=IM6VJbqR02s

https://forms.gle/hHWmkHbAMyY99uUy8

 

 

 

13

1

Chủ đề 4 : Khám phá, nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=onKhzkpdoy4

 

2

Chủ đề 4 : Khám phá, nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=TiXTAnV3xnM

https://forms.gle/VaXJZVqdoJUqJxtQ9

3

Ôn bài hát: Con chim non

https://www.youtube.com/watch?v=qz1ZtXjB_7c

https://forms.gle/2uKnrE9Hc3aBjnDA8

4

Ôn bài hát: Cò Lả

Tập đọc nhạc: TĐN số 4

https://www.youtube.com/watch?v=omJWUmsepS8

https://forms.gle/gcMPaGu9ifE5brcq5

5

Ôn bài hát: Ước mơ

Tập đọc nhạc:

https://www.youtube.com/watch?v=MM_0bRFolUQ

https://forms.gle/cvJ8e9ax7ngJXnjN7

 

 

 

14

1

Chủ đề 4: Học hát: Long lanh ngôi sao nhỏ

https://www.youtube.com/watch?v=bJqjPQ3qbvc

 

2

Chủ đề 4: Học hát: Giọt mưa và em bé

https://www.youtube.com/watch?v=U-0nak5cc20

https://forms.gle/QuraevxTK1P9nv3j8

3

Học hát: Ngày mùa vui

https://www.youtube.com/watch?v=miKXQObTNtY

https://forms.gle/tTFBvpQtifNY3fAr9

4

Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em.

Nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=IT3T0N-j214

 

5

Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca & Ước mơ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00gjIWbbJfQ

 

 

 

 

 

15

 

1

Chủ đề 4: Đọc nhạc Mi – Son – La

https://www.youtube.com/watch?v=YerDkh-7ad4

 

2

Chủ đề 4: Đọc nhạc Đồ - Rê – Mi – Pha – Son

Thường thức âm nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=NZJd0YWLUZo

 

3

Học hát: Ngày mùa vui

Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

https://www.youtube.com/watch?v=WBYh4NdDkOI

 

4

Học hát: Khăn quàng thắp sáng bình minh

https://www.youtube.com/watch?v=7qZnOqU3Uro

 

5

Ôn TĐN số 3, số 4

Kể chuyện âm nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=7Hbff_RF1oc

 

 

 

 

 

 

16

1

Chủ đề 4: Nhạc cụ

Nhà ga âm nhạc

https://youtu.be/hMfRGQQr-3w

 

2

Chủ đề 4: Nhạc cụ

https://www.youtube.com/watch?v=PYT8Fb_e_D4

 

3

Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc

Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi

https://www.youtube.com/watch?v=2xqAknoslxE

 

4

Ôn tập 3 bài hát: Em yêu hòa bình; Bạn ơi lắng nghe;

Trên ngựa ta phi nhanh

https://www.youtube.com/watch?v=3HljEnKF-uY

https://forms.gle/v5wn2GBDv911EMJf7

5

Học bài hát: Đất nước tươi đẹp sao

https://www.youtube.com/watch?v=-oMg2mA0oOg

https://forms.gle/SaWKjh8pmJeXrsTM6

 

 

 

 

17

1

Ôn tập: Chủ đề 1, chủ đề 2.

https://youtu.be/QCl9FIG1aLE

 

2

Ôn tập: Chủ đề 1, chủ đề 2.

https://www.youtube.com/watch?v=rraXonkMWNA

 

3

Học bài hát tự chọn: Cùng múa vui.

https://www.youtube.com/watch?v=-zruGIvCyIs

 

4

Ôn tập: TĐN số 3, số 4.

https://www.youtube.com/watch?v=YG5bMsjeqXA

 

5

Ôn hai bài hát: Reo vang bình minh; Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Ôn tập: TĐN số 2

https://www.youtube.com/watch?v=N6Jy58sk7FI

 

 

 

 

Tác giả: Tiểu học Bình Tân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163