Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ sáu, 17/9/2021, 10:59
Lượt đọc: 13080

HỌC ONLINE-MÔN ANH VĂN

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

1

1

Unit Starter – Lesson 1

Unit Starter – Lesson 2

https://youtu.be/lkcVxjTECDI

https://youtu.be/-MKowcHUK9w

https://forms.gle/feHJbe4nMZEQHV3T9

1

2

Unit Starter – Lesson1, 2

https://youtu.be/oUN4hiLmT6c

https://forms.gle/RNWs7jRFYgbbYeEF8

1

3

Unit Starter – Lesson 1

Unit Starter – Lesson 2

Unit Starter – Lesson 3

Unit Starter – Lesson 4

https://youtu.be/N_YS1oBXBeY

https://youtu.be/P2NyyOUIKBI

https://youtu.be/2YSSHM8bMww

https://youtu.be/uyYglfImDFI

https://forms.gle/ADG7qzhSCgq5Xyet6

1

4

Unit Starter – Lesson 1

Unit Starter – Lesson 2

Unit Starter – Lesson 3

Unit Starter – Lesson 4

https://youtu.be/HlD6i3_bAQ8

https://youtu.be/jTGFnEn6Kso

https://youtu.be/4eFO6e7edLI

https://youtu.be/BpkZjoM0z4c

https://forms.gle/wjzoFdTn6FRTVKar9

 

1

5

Unit Starter – Lesson 1,2

Unit Starter – Lesson 3,4

https://youtu.be/G8TnCpMfcoY

https://youtu.be/5Ge_mqkk-L4

https://forms.gle/XsW4h2xzLZ3FTyFd8

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

2

1

Unit Starter: Lesson 3

Unit Starter: Lesson 4

https://youtu.be/PG9rTMPJi9Y

https://youtu.be/DzQlybZ4WI0

https://forms.gle/QLpNLtGASCtQMFsBA

 

2

2

Unit Starter: Lesson 3

Unit Starter: Lesson 4

https://youtu.be/2aBozUzIWzA

https://youtu.be/oUsVR6vPsx0

https://forms.gle/U31D2wTALEyCS9oa9

 

2

3

Unit 1: Lesson 1

Unit 1: Lesson 2+3

https://youtu.be/bBHgEo7lQ3s

https://youtu.be/8nJF8g9ur_0

https://forms.gle/2RNyWELUYpv1mVAc8

2

4

Unit 1: Lesson 1+2

Unit 1: Lesson 3+4

https://youtu.be/rTrH0tE0trw

https://youtu.be/eNibZjCaOT0

https://forms.gle/UAHRoFZGad9Erd4d9

 

2

5

Unit 1: Lesson 1+2

Unit 1: Lesson 3+4

https://youtu.be/l4tdXpYfmiY

https://youtu.be/K7hTiPc3MZg

https://forms.gle/En2Zs8cJTt97Ys3r8

 

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

3

1

Unit Starter: Lesson 5

Unit Starter: Lesson 6

https://youtu.be/OuuzDAqaEyo

https://youtu.be/pddH8t_lXno

https://forms.gle/jMYwQt5YKugFeucy7

 

3

2

Unit Starter: Lesson 5

Unit Starter: Lesson 6

https://youtu.be/6GZseVtBoZ8

https://youtu.be/48fzSHwj5VI

https://forms.gle/2D9uXCPchVEi4Jht6

3

3

Unit 1:lesson 4

Unit 1:lesson 5+6

https://youtu.be/a_hD08a4-Ws

https://youtu.be/-DFL1Pr3xwk

https://forms.gle/WFwcmjrKbKoMBkp59

 

3

4

Unit 1: Lesson 5

Unit 1: Lesson 6

https://youtu.be/imk9CwjD05A

https://youtu.be/IRYGFCnxELc

https://forms.gle/ZPjYDxQfUGphFYnN9

 

3

5

Unit 1: Lesson 5

Unit 1: Lesson 6

https://youtu.be/A9YFsFmMKiY

https://youtu.be/3kZchjDYLcg

https://forms.gle/arWcbjfxbTtVZxAr5

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

4

1

Unit Starter : Culture

(Countries and flags)

Unit Starter: Review 

https://youtu.be/fuIw1BxmwRQ

https://youtu.be/XatlW_q8bvE

https://forms.gle/NTAtPZiKkTzAYcDc6

4

2

Unit Starter : Culture

( Countries and flags)

Unit Starter: Review

https://youtu.be/FQKikcc4mWw

https://youtu.be/JB-DFsPqQ8o

https://forms.gle/hY2Msy8msYNFuRPN7

4

3

Unit 2:Lesson 1

Unit 2:Lesson 2+3

https://youtu.be/j1p0FB9vAXc

https://youtu.be/g6eqkjFy9s4

https://forms.gle/gbD43KpZ2uXpRJERA

 

4

4

Unit 2: Lesson 1+2

Unit 2: Lesson 3+4

https://youtu.be/IVuFS5RqNN4

https://youtu.be/6TURUmnLzZs

https://forms.gle/iEhfPdhtT7ombjx4A

 

4

5

Unit 2: Lesson 1+2

Unit 2: Lesson 3+4

https://youtu.be/TZiZ1eNmWtc

https://youtu.be/wfpPn5CkyxE

https://forms.gle/STYUjzWDNjGWKiNs7

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

5

1

Unit 1: Lesson 1

Unit 1: Lesson 2

https://youtu.be/SsBa3vQ3YZE

https://youtu.be/YhaF_yIsZNc

https://forms.gle/W8s6rcrNZ4prFSjY6

5

2

Unit 1: Lesson 1

Unit 1: Lesson 2

https://youtu.be/O7x_gDmP_HQ

https://youtu.be/mDawIKsaxHU

https://forms.gle/eHuAKvUene4F1xs47

 

5

3

Unit 2: Lesson 4

Unit 2: Lesson 5+6

https://youtu.be/gg0MxoXKTFo

https://youtu.be/9RDn45y6y6k

https://forms.gle/uerLfMHoQNB9PMDFA

5

4

Unit 2: Lesson 5

Unit 2: Lesson 6

https://youtu.be/VLzbEAPrAXY

https://youtu.be/a3lMMxzhL-o

https://forms.gle/tS5iB1vbiGwLHAjf7

 

5

5

Unit 2: Lesson 5

Unit 2: Lesson 6

https://youtu.be/n44jq11S4Gw

https://youtu.be/Y0Y1jJyhG0k

https://forms.gle/6sjEhZvYNCYcU2oQ8

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

6

1

Unit 1: Lesson 3

Unit 1: Lesson 4

https://youtu.be/HXCqy7GjXr8

https://youtu.be/9RhhYaUDzMI

https://forms.gle/cnfEeGoKcHJzGeKi8

 

6

2

Unit 1: Lesson 3

Unit 1: Lesson 4

https://youtu.be/FR5tlO7kOQA

https://youtu.be/yRAE6yZ0rRE

https://forms.gle/AMrcqV9dXdgy1v649

 

6

3

Unit 3: Lesson 1+2

Unit 3: Lesson 3+4

https://youtu.be/EVPMR7IBOd4

https://youtu.be/_sctYzBs2HY

https://forms.gle/TKQZmpn34x2VKxmw5

6

4

Unit 3: Lesson 1 + 2

Unit 3: Lesson 3 + 4

https://youtu.be/BfDxedE5Xn4

https://youtu.be/cnQ-dm5zpUc

https://forms.gle/4DwM4Dfe7zgpMNpM7

 

6

5

Unit 3: Lesson 1

Unit 3: Lesson 2+3

https://youtu.be/vCOmz-ZVXEk

https://youtu.be/k68mHsswdxs

https://forms.gle/tN2Em6c9c6gphLgp7

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

7

1

Unit1: Lesson 5

Unit 1: Lesson 6

https://youtu.be/0l1Bv1TDWsc

https://youtu.be/bVPtbwUHE1I

 

https://forms.gle/xowu7Wy3sLRDo9SVA

 

7

2

Unit1: Lesson 5

Unit 1: Lesson 6

https://youtu.be/RrUQshr9Z5g https://youtu.be/HwvAdAXchlQ

https://forms.gle/TMsusFVbNtsENdfP6

 

7

3

Unit 3: Lesson 5

Unit 3: Lesson 6

https://youtu.be/4TDiTBEW4eM

https://youtu.be/ds0CFnYSl28

https://forms.gle/LMNyRFov9wcUzDj66

 

7

4

Unit 3: Lesson 5

Unit 3: Lesson 6

https://youtu.be/yqg47e-CVB0

https://youtu.be/JE7UONkm4QY

https://forms.gle/PiQ2r3V19pZGuFYH8

 

7

5

Unit 3: Lesson 4,5

Unit 3: Lesson 6

https://youtu.be/fFklBdPjbCQ

https://youtu.be/fqB5wkULXxE

https://forms.gle/TFCtnX1sKe8Jywmx7

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

8

1

Unit 1 Culture 1

Review unit 1

https://youtu.be/5I1HiM-jLmc

https://youtu.be/xZeTcsGDgiI

https://forms.gle/h32o8FAPsRP6ZsTU6

 

8

2

Unit 1 Culture 1

Review Unit 1

https://youtu.be/8bjDTRXMTYc

https://youtu.be/u5nFp8f9TbU

https://forms.gle/VUKsEJdccciUJs1e7

 

8

3

Unit 3:Review 1

Unit 3:Review 1 part 1

https://youtu.be/DB2WUHZzRVI

https://youtu.be/9LRx7i0ygKs

https://forms.gle/mZmvBKACJ2FMamEE7

8

4

Review 1

Review 1 – part 2

https://youtu.be/1kiG6rEFgU0

https://youtu.be/COiOUj_C75M

https://forms.gle/52Wcc7txyQxsMdB87

8

5

Review 1

Review 1 – part 2

https://youtu.be/ZJbtyPfNdxc

https://youtu.be/IxOu8s40y3w

https://forms.gle/XbKQ8fNNrxz65MR28

 

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

9

1

Unit 2: Lesson 1

Unit 2: Lesson 2

https://youtu.be/ZzsdvsDAbQU

https://youtu.be/uQBh7iMON5s

https://forms.gle/MeUQk56KSZeBB4DPA

 

9

2

Unit 2: Lesson 1

Unit 2: Lesson 2

https://youtu.be/zlCqDlQylQY

https://youtu.be/2z8zPVYpZJ0

https://forms.gle/HeYQnnDbNWDA8zuGA

 

9

3

Unit 4: Lesson 1 + 2

Unit 4: Lesson 3

https://youtu.be/gd2QuXLua5I

https://youtu.be/YqixLMd76_c

https://forms.gle/WaSqP2bUHgpD8R1Q9

9

4

Unit 4: Lesson 1 + 2

Unit 4: Lesson 3 + 4

https://youtu.be/_7ix-vHxN00

https://youtu.be/oTmmTYqItuc

https://forms.gle/fr9Q82rxQwSqs31F7

 

9

5

Unit 4: Lesson 1 + 2

Unit 4: Lesson 3 + 4

https://youtu.be/MOPwFc7wpAk

https://youtu.be/JvoGG7w5QLo

 

https://forms.gle/AWM3wNpDox2bTi3n9

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

10

1

Unit 2: Lesson 3

Unit 2: Lesson 4

https://youtu.be/G1CfZEWCEH4

https://youtu.be/P3UAn_-Pppw

https://forms.gle/Y2tUE6T7aB3nifhe9

 

10

2

Unit 2: Lesson 3

Unit 2: Lesson 4

https://youtu.be/12JvuXq18xY

https://youtu.be/vUGnl_F3zVE

https://forms.gle/J6PiWrcBDeXVgpoj7

 

10

3

Unit 4: Lesson 4

Unit 4: Lesson 5&6

https://youtu.be/tkdTKAAOFs4

https://youtu.be/d72pn0NCJO8

https://forms.gle/8NG4Kvb47hE8Umxk8

 

10

4

Unit 4: Lesson 5

Unit 4: Lesson 6

https://youtu.be/E4iA-xD9OEI
https://youtu.be/fi08dtqdOyM

https://forms.gle/bUBmk2hfa8xm1GXT8

10

5

Unit 4: Lesson 5

Unit 4: Lesson 6

https://youtu.be/cMfW8QXDg2Y
https://youtu.be/-zoxqjCBa9k

https://forms.gle/HK44ixV6FkHhz91s8

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

11

1

Unit 2: Lesson 5

Unit 2: Lesson 6

https://youtu.be/YB0bNl5If_g

https://youtu.be/J_n3mycgYVU

 

https://forms.gle/wm6bLaJaEoPYuH9LA

 

11

2

Unit 2: Lesson 5

Unit 2: Lesson 6

https://youtu.be/gGGNPHQjBYg

https://youtu.be/MTCy7qX-lu8

https://forms.gle/Kke4RndWYkwnXPvj6

 

11

3

Unit 5 : Lesson 1 + 2
Unit 5 : Lesson 3

https://youtu.be/DFnf4X-L8sg

https://youtu.be/owP7GhEMz9o

https://forms.gle/6ttEsLhEQtJZHiJu6

11

4

Unit 5 : Lesson 1 + 2
Unit 5 : Lesson 3 + 4

https://youtu.be/7LBJFWeBo5k
https://youtu.be/IFlSjlDvcTs

https://forms.gle/7sFK2ygywZU6RSLQ6

 

11

5

Unit 5: Lesson 1

Unit 5: Lesson 2+3

https://youtu.be/E5PqQa2o_zw

https://youtu.be/452bUJmuZJ8

https://forms.gle/n7f88KJznJSxAuxX8

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

12

1

Unit 2 Culture 2

 Review Unit 2

https://youtu.be/gsVJySrnrV0

https://youtu.be/Exlgb9NpU54

https://forms.gle/sjxU5Wg2XK5g4uBB8

 

12

2

Unit 2 Culture 2

 Review Unit 2

https://youtu.be/Kd6ZrSCQQxg

https://youtu.be/liXBF0H-DiU

https://forms.gle/FX5sYqAn6VB6VE8YA

 

12

3

Unit 5 : Lesson 4
Unit 5 : Lesson 5, 6

https://youtu.be/ha4Gqz4btjY

https://youtu.be/Ab8ut4cODBY

https://forms.gle/PgK9zPmWmvJboX6Q9

 

12

4

Unit 5 : Lesson 5
Unit 5 : Lesson 6

https://youtu.be/khgiFpd3ow8

https://youtu.be/0I8ORNjNkHk

https://forms.gle/oov6ywr3kzp8SGXd8

12

5

Unit 5: Lesson 4+5

Unit 5: Lesson 6

https://youtu.be/c5iSH3_Fidw

https://youtu.be/BRf-WOFDxeQ

https://forms.gle/sevoZt63isXWaTFs7

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

13

1

Unit 3: Lesson 1

Unit 3: Lesson 2

https://youtu.be/JwQceRqXPtg

https://youtu.be/c2RwPpnl2Ro

https://forms.gle/DquJRuwzywh6JLENA

 

13

2

Unit 3: Lesson 1

Unit 3: Lesson 2

https://youtu.be/YtldyoX8OYE

https://youtu.be/mVKGEBKU6dk

https://forms.gle/eRBEeAZBfTda6e1LA

 

13

3

Unit 6: Lesson 1 + 2
Unit 6: Lesson 3

https://youtu.be/ZN8AQzqT33E

https://youtu.be/2rsHdKVCsJI

https://forms.gle/5n5YRtQoSminYUGg6

13

4

Unit 6: Lesson 1 + 2
Unit 6: Lesson 3 + 4

https://youtu.be/ee11A4Tn0S4 https://youtu.be/tNjGS8XwLkQ

https://forms.gle/Z2RpRcte8uXS8hbJ8

13

5

Unit 6: Lesson 1 + 2
Unit 6: Lesson 3

https://youtu.be/Vf5W2Kng3W0

https://youtu.be/u3bWTo3RRKg

 

https://forms.gle/ti9RURMzXn7Y7J257

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

14

1

Unit 3: Lesson 3

Unit 3: Lesson 4

https://youtu.be/FktTMXc2LuY

https://youtu.be/EwnDdtP_lV4

https://forms.gle/LMf6XkFJ6zZLUANr5

 

14

2

Unit 3: Lesson 3

Unit 3: Lesson 4

https://youtu.be/qwCF_tGSHEc

https://youtu.be/xg0rPuzDDIU

https://forms.gle/rRBebdSvaneYLLgf7

 

14

3

Unit 6: Lesson 4

Unit 6: Lesson 5, 6

https://youtu.be/wIL2wBVruuY

https://youtu.be/o5QB1LsdUd0

https://forms.gle/RkT1L4GWzQKNiRAa6

14

4

Unit 6: Lesson 5

Unit 6: Lesson 6

https://youtu.be/-kdnLUOKtAI

https://youtu.be/GgGtJXRES5k

https://forms.gle/uSHruHeon7HPkjCfA

14

5

Unit 6: Lesson 4 +5

Unit 6: Lesson 6

https://youtu.be/p_3B03keOo8

https://youtu.be/MxRm4lFrpMw

https://forms.gle/rEUuSJugAEyNr3dQ8

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

15

1

Unit 3: Lesson 5

Unit 3: Lesson 6

https://youtu.be/6tR8l6y3D-I

https://youtu.be/Ty2IaEKZnEE

https://forms.gle/WryLD9KHVGA1mA526

 

15

2

Unit 3: Lesson 5

Unit 3: Lesson 6

https://youtu.be/ItAdiMK80dY

https://youtu.be/6bh--5qcrJU

https://forms.gle/mpSYA41swE6wtq5g8

 

15

3

Review 2

https://youtu.be/wM74hCDPI2U

https://youtu.be/PPJZBbY0ZaU

https://forms.gle/HLXWkszwL5YUmrUR9

 

15

4

Review 2 – PART 1
Review 2 – PART 2

https://youtu.be/GM2dxr5KT1s

https://youtu.be/hmoC_cRKLSk

https://forms.gle/RjDcYCwvHRhEYY4u9

 

15

5

Review 2 – PART 1
Review 2 – PART 2

https://youtu.be/3MDjp7m7wRM

https://youtu.be/rryQjnyESOI

https://forms.gle/MTEMnUKcUnnLmFjQ9

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

16

1

Unit 3 Culture 3

 Review Unit 3

https://youtu.be/1_71CHkSvhc

https://youtu.be/_w-uZOFKIUw

https://forms.gle/eyReQwuszaMau1qK7

 

16

2

Unit 3 Culture 3

 Review Unit 3

https://youtu.be/hvnY14imdPM

https://youtu.be/buQQ8KPkK0g

https://forms.gle/jXHb1hrJWqVLdW7L7

 

16

3

Unit 7: Lesson 1 + 2
Unit 7: Lesson 3 +

https://youtu.be/rli_wN2GZmM

https://youtu.be/XILuSZPCn2A

https://forms.gle/hLdYRJYBDWnDC48y6

16

4

Unit 7: Lesson 1 + 2
Unit 7: Lesson 3 + 4

https://youtu.be/eozuLB4gMiw

https://youtu.be/Ii88dnh7dMg

https://forms.gle/qevXY7otzmsmp1rd6

16

5

Unit 7: Lesson 1 + 2
Unit 7: Lesson 3

https://youtu.be/c1AnT6-lcQU

https://youtu.be/3SP9H3OVS_M

https://forms.gle/AVbzWMAGdL79L6G5A

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

16

1

Unit 3 Culture 3

 Review Unit 3

https://youtu.be/1_71CHkSvhc

https://youtu.be/_w-uZOFKIUw

https://forms.gle/eyReQwuszaMau1qK7

 

16

2

Unit 3 Culture 3

 Review Unit 3

https://youtu.be/hvnY14imdPM

https://youtu.be/buQQ8KPkK0g

https://forms.gle/jXHb1hrJWqVLdW7L7

 

16

3

Review Unit 1 –> Unit 6

https://youtu.be/DB2WUHZzRVI

https://youtu.be/wM74hCDPI2U

 

16

4

Review Unit 1 –> Unit 6

https://youtu.be/1kiG6rEFgU0

https://youtu.be/GM2dxr5KT1s

 

16

5

Review Unit 1 –> Unit 6

https://youtu.be/ZJbtyPfNdxc

https://youtu.be/3MDjp7m7wRM

 

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

17

1

Review Unit 1

Review Unit 2

Review Unit 3

https://youtu.be/xZeTcsGDgiI

https://youtu.be/Exlgb9NpU54

https://youtu.be/_w-uZOFKIUw

https://forms.gle/rA6avJr5VnCaziDq7

17

2

Review Unit 1

Review Unit 2

Review Unit 3

https://youtu.be/u5nFp8f9TbU

https://youtu.be/liXBF0H-DiU

https://youtu.be/buQQ8KPkK0g

https://forms.gle/UYsv4YrdXmp5CrLt9

17

3

The First Semester Test

17

4

The First Semester Test

17

5

The First Semester Test


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163