Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ sáu, 17/9/2021, 6:0
Lượt đọc: 2662

HỌC ONLINE - MÔN THỂ DỤC

 

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

LINK BÀI HỌC

LINK BÀI TẬP

1

1

Tư thế đứng nghiêm và đứng nghỉ

https://youtu.be/glGicq0IhRk

 

2

Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn

https://youtu.be/bqNFFmmwTiA

 

3

Giới thiệu chương trình. Trò chơi

https://youtu.be/K_5QCznCFI8

 

4

Giới thiệu chương trình. Trò chơi

https://youtu.be/COX2AdKo1Ds

 

5

Giới thiệu chương trình. Trò chơi

https://youtu.be/2QiHjhl0VDk

 

2

1

Tập hợp hàng dọc , dóng hàng dọc , điêm số

https://youtu.be/-W6kksVzMPk

 

 

2

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn

https://youtu.be/vncE5vZCrhU

 

3

Ôn đi đều

https://youtu.be/EmHxnAacFxQ

 

4

Quay phải, quay trái

https://youtu.be/zG-8ZK_wv6Y

 

5

Tập hợp hàng dọc , dóng hàng dọc , điêm số

https://youtu.be/mXzyl0LAhzw

 

 

 

 

3

1

Tư thế đứng nghiêm , đứng nghĩ và tập họp hàng dọc , dóng hàng dọc, điểm sô.

https://youtu.be/UTuEo6xD9ys

 

2

Ôn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn

https://youtu.be/TtuXiEU1g68

 

3

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng , điểm số.

https://youtu.be/skcO4yONlv4

 

4

Đi đều , đứng lại, quay sau.

https://youtu.be/pr4Qhmv38Jo

 

5

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng , dàn hàng , dón hàng

https://youtu.be/bgr8gOjg6Pw

 

 

4

1

Tâp họp hàng ngang, dóng hàng ngang điểm số.

https://youtu.be/TLRqR64rBbU

 

2

Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc.

https://youtu.be/29bV1VRbcR8

 

3

Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

https://youtu.be/YR9HuDw6oXI

 

4

Đi đèu vòng phải vòng trái, Rèn luyện thể lực.

https://youtu.be/eeXfw5XP5uY

 

5

Đi đèu vòng phải, vòng trái. Rèn luyện thể lực.

https://youtu.be/ETfvcys46iM

 

 

5

1

Quay trái quay phải , quay sau

https://youtu.be/Gpbt2Q_Hm9A

 

2

Giậm chân , đứng lại.

https://youtu.be/tTo89VYH584

 

3

Đi chuyển hướng trái, phải – đi vượt chướng ngại vật thấp.

https://youtu.be/z7VJMuu6OMM

 

4

Ôn đi đều vòng trái, vòng phải – đỗi chân khi đi đều sai nhip.

 

https://youtu.be/wZmcZ9Itm5U

 

 

5

Ôn đi đều vòng trái, vòng phải – đỗi chân khi đi đều sai nhip.

https://youtu.be/dX7bt9O7JXY

 

 

6

1

Tư thế vận động của đầu, cổ

https://youtu.be/KUg7AQ0hw8w

 

2

Động tác vươn thở

https://youtu.be/hlSTXyJ3aCU

 

3

Động tác vươn thở

https://youtu.be/kwKYTEvoUZs

 

4

Động tác vươn thở

 

https://youtu.be/oI583m3LvuY

 

5

Động tác vươn thở

https://youtu.be/RCjSfzP_jBQ

 

 

7

1

Tư thế vận động của tay

https://youtu.be/fNIpEojeHq0

 

2

Động tác vươn tay

https://youtu.be/a18bieMiZik

 

3

Động tác vươn tay

https://youtu.be/pbckBLQAT8E

 

4

Động tác vươn tay

https://youtu.be/Jq_3vjpbcCs

 

5

Động tác vươn tay

 

https://youtu.be/kk8EkJscrqQ

 

 

8

1

Ôn tư thế vận động của đầu, cổ và tay

https://youtu.be/yQyCxiDDs6U

 

2

Ôn đọng tác vươn thở, tay

https://youtu.be/aKfbx-LbqOU

 

 

3

Ôn đọng tác vươn thở, tay

https://youtu.be/ducXQtCtOzU

 

 

4

Ôn đọng tác vươn thở, tay

https://youtu.be/VU2LP-v3ELg

 

 

5

Ôn đọng tác vươn thở, tay

 

https://youtu.be/D2vDpBK99TM

 

 

 

9

1

Tư thế vận động cơ bản của chân

https://youtu.be/IQ-HRwL9r3c

 

 

2

Động tác chân

https://youtu.be/aB-piMf0pkI

 

 

3

Động tác chân

https://youtu.be/tj8rL89JE4I

 

 

4

Động tác chân

https://youtu.be/0Dvb_266uaI

 

 

5

Động tác chân

https://youtu.be/VJQro5J927A

 

 

 

10

1

Tư thế vận động cơ bản của chân

https://youtu.be/GIL4F-10Hrw

 

[M1] 

2

Ôn động tác Vươn Thở, Tay và Chân

https://youtu.be/iaupM5pbIUY

 

 

3

Ôn động tác Vươn Thở, Tay và Chân

https://youtu.be/UrEH0XAIYBk

 

4

Ôn động tác Vươn Thở, Tay và Chân

https://youtu.be/yfr1XRmKgno

 

 

5

Ôn động tác Vươn Thở, Tay và Chân

https://youtu.be/nC58nQcLGcE

 

 

 


 [M1]

Tác giả: Tiểu học Bình Tân

86