Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ tư, 30/6/2021, 8:57
Lượt đọc: 516

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

  UBND QUẬN BÌNH TÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TIỂU HỌC                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           BÌNH TÂN                                      

                  

      Số: 29 /KH-THBT                             Bình Tân, ngày  04  tháng 6  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một – Năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của UBND quận Bình Tân Về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 2386/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của UBND phường Tân Tạo , Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;

A. HUY ĐỘNG TRẺ VÀO LỚP 1

I. CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG TRẺ

- Tổng số lớp: 15 lớp;  Tổng số trẻ: 692 trẻ;  Bình quân: 46 em/lớp.

II. ĐỐI TƯỢNG HUY ĐỘNG TRẺ

- Trẻ đúng 6 tuổi (tính đến ngày 31/12/2015) thuộc địa bàn:

    + Phường Tân Tạo  (482 trẻ): khu phố 6 (98 trẻ), khu phố 7 (99 trẻ), khu phố 8 (101 trẻ),khu phố 9 (138 trẻ),khu phố 10 (144 trẻ).

+ Phường Bình Trị Đông A  (112 trẻ): khu phố 2 (68 trẻ), khu phố 3 (44 trẻ.

 

- Huy động trẻ ra lớp theo danh sách trẻ sinh năm 2015 của hai phường chuyển qua; không nhận học sinh sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận.

- Phấn đấu ưu tiên bố trí phòng học dành cho lớp Hai được học 2 buổi/ngày vì là khối lớp thay sách giáo khoa năm nay. Lớp Một tùy theo tình hình thực tế trẻ ra lớp mà trường có thể mở tlớp học bán trú (do không đủ phòng học); Đối tượng ưu tiên học bán trú có cha mẹ là công chức, viên chức nhà nước, con giáo viên, con diện chính sách, cha mẹ làm công ty Pouyeng.

- Nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi huy động trẻ ra lớp.

III. THỜI GIAN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ

Nhằm thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, biện pháp 5K khi đến nhận và nộp hồ sơ. Nhà trường phân bố thời gian phát và nhận hồ sơ như sau:

1. Ngày phát hồ sơ: Ngày 01/07/2021 đến ngày 09/07/2021 (Từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần).

2. Ngày nhận hồ sơ: (Làm việc cả ngày)

- Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 20/7/2021 nhận hồ sơ:

 + Khu phố 6,7,8,9,10 phường Tân Tạo: Tại các phòng dãy D  lầu 1

  + Khu phố 2 phường Bình Trị Đông A: Tại các phòng dãy D lầu 1

  + Khu phố 3 phường Bình Trị Đông A: Tại các phòng dãy D lầu 1

  +Các trường hợp nộp hồ sơ trễ trường sẽ nhận: Từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021.

- Cuối ngày 23/7/2021: Các nhóm báo cáo số liệu trẻ huy động được cho thầy Chung Văn Thanh  xử lý, đối chiếu số lượng hồ sơ thực tế trường nhận được so với danh sách hai phường đưa qua và các nhóm tuyển sinh khối 1 tổng hợp riêng danh sách trẻ chưa ra nộp hồ sơ và báo cáo gấp cho hiệu trưởng, để kịp thời báo cáo về UBND hai Phường và Phòng GDĐT Bình Tân.

- Ngày 29/7/2021: họp Hội đồng huy động trẻ ra lớp để xét duyệt danh sách trẻ chính thức ra lớp Một năm học 2021-2022

- Ngày 31/7/2021 công bố danh sách huy động trẻ ra lớp 1 NH 2021-2022.

 IV. HỒ SƠ HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP

          1. Đơn đăng ký nhập học vào lớp 1 (mẫu đơn do trường phát).

          2. Bản trích lục khai sinh hợp lệ hoặc bản sao y có chứng thực tính đến ngày 31/12/2015.

          3. Giấy báo nhập học lớp 1 có chữ ký và con dấu của Chủ tịch UBND phường (Chủ tịch phường xác nhận đúng nơi cư trú trên giấy báo nhập học).

          4. Bản sao hộ khẩu (không cần thị thực, phụ huynh mang bản chính để đối chiếu hoặc nộp chứng thực bản sao) của trẻ diện thường trú (KT1, KT2), riêng diện KT2 chưa chuyển hộ khẩu về phải làm đơn tạm trú có xác nhận của Công an phường.

          + Diện tạm trú (KT3, KT4): Bản sao hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có xác nhận của công an phường trước ngày 01 tháng 02 năm 2021.

B. CHUYỂN TRƯỜNG

     1. Trường chỉ nhận chuyển trường đối với học sinh cư trú tại khu phố 6,7,8,9,10 của phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2021 đến ngày 23/7/2021 khi trường còn chỉ tiêu để tiếp nhận.

     2. Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển trường (mẫu đơn của trường).

+ Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú có xác nhận của công an phường Tân Tạo.

+ Bản trích lục giấy khai sinh của trẻ.

+ Sổ liên lạc hoặc phô tô Bảng kết quả học tập, rèn luyện cuối năm, năm học 2020 – 2021.

Lưu ý: Khi hiệu trưởng ký duyệt vào đơn xin chuyển đến thì phụ huynh mới đem về trường cũ xin rút học bạ. Nhà trường không giải quyết các trường hợp đã rút học bạ trước. 

Trên đây là Kế hoạch huy động trẻ vào lớp 1 và chuyển trường năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Bình Tân. Kính đề nghị chuyên môn, bộ phận văn phòng và Hội đồng huy động trẻ ra lớp 1 nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc đề nghị quý phụ huynh học sinh vui lòng liên hệ trực tiếp Hiệu trưởng để được hướng dẫn thêm./.  

                                                                           

 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- UBND P.TT, TTA; PGDĐT;

- HĐ huy động trẻ vào lớp 1;

- Lưu: VT.

 

 

 Võ Văn Khánh

Tác giả: Tiểu học Bình Tân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163