Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ năm, 18/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 1679

HỌC ONLINE MÔN TIN HỌC - NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI

TUẦN

TÊN BÀI

GHI CHÚ

2

 

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ôn tập bảng mã gõ dấu tiếng Việt và các thao tác cơ bản cua chương trình học.

3

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ôn tập các thao tác định dạng văn bản đã học trong chương trình.

4

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Các em có thể tham khảo chương trình MSW Logo ở sách Luyện tập tin học Lớp 5 để làm quen chương trình

5

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

 

 

Tuần

Khối

Tên bài

Link bài học

24

2

Sao chép văn bản

https://youtu.be/Yp-WsSX3apA

3

 Đinh dạng văn bản

https://youtu.be/TUiJYAR5DxM

4

Một số kiểu dữ liệu cơ bản trong chương trình Microsoft Excel

https://youtu.be/jEK9APLmeQ4

5

Chương trình chỉnh sửa hình ảnh Fotor (tiếp theo)

https://youtu.be/rPc8k_9E7Fg

Tuần

Khối

Tên bài

Link bài học

23

2

Microsoft Word Lưu và mở văn bản

https://youtu.be/OJAP67n2HH0

3

Tìm hiểu về bàn phím máy tính

https://youtu.be/IOVs1ScDwB4

4

Một số hàm tính toán cơ bản trong chương trình Microsft Excel.

https://youtu.be/lvaD0bp9cEY

 

5

Chương trình chỉnh sửa hình ảnh Fotor

https://youtu.be/Ni51AYLCNi0


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87