Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ ba, 2/2/2021, 20:25
Lượt đọc: 1685

NỘI DUNG HỌC TẬP ONLINE KHỐI 2- NĂM HỌC 2020-2021

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

35

16/05/2021

Toán

Luyện tập chung

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHB0OQnqugxBtiTvAF6jrYrTgiC3gs0RL-LFwU_ultTcduCQ/viewform?usp=sf_linkv

Tiếng Việt

Ôn tập

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrc_s4l6jnN43t9Cl3T1IR-kcbuo_QjGGIbjS9NB_TE5j6g/viewform?usp=sf_link

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

35

13/5/2021

Toán

Luyện tập chung

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnvatZSOsvVLL6tjcP9WkwEm98XXrzsuKv9F6d2odvaSKzPA/viewform?usp=sf_link

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

34

11/05/2021

Tập đọc

Người làm đồ chơi

https://youtu.be/daOoP9ReTvI

 

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

22/2/2021

Chính tả

Quả tim Khỉ

https://youtu.be/W_CGfFSJagU

 

22/2/2021

Toán

Bảng chia 4

https://m.youtube.com/watch?v=5JLnHxr8Ub0

 

23/2/2021

LTVC

Từ ngữ về muông thú

https://m.youtube.com/watch?v=CPe3FNChc0o&feature=youtu.be

 

24/2/2021

Chính tả

Voi nhà

https://youtu.be/bPNYHY-Yj7c

 

24/2/2021

Toán

Một phần tư

https://youtu.be/dUTxQYNVoSA

 

25/2/2021

TLV

 Nghe, trả lời câu hỏi

https://youtu.be/uslU5dAiGwo

 

25/2/2021

Toán

Bảng chia 5

https://youtu.be/b5s8JSBaK84

 

26/2/2021

Toán

Phiếu bài tập tuần 24

 

https://docs.google.com/forms/d/1vbSlGhHJ8xO0ZGdJJW5BSYEiTGL2AsEjd8s7Nxnhh1o/edit

26/2/2021

TV

Phiếu bài tập tuần 24

 

https://drive.google.com/open?id=12dqiCK5ucbTkOh6yiN8dd9MAYQdr8pnpL-gYbCy5s1Q

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

17/2/2021

Chính tả

Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

https://youtu.be/w0S5qQFO8EE?t=191

 

17/2/2021

Toán

Tìm một thừa số của phép nhân

https://youtu.be/20-af1JTfmI

 

18/2/2021

TLV

Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

https://youtu.be/pAsPAN9mI_Q

 

18/2/2021

Toán

Phiếu luyện tập Toán tuần 23

 

https://docs.google.com/forms/d/1zuVghAZGiDNsIKj1N0bN64WmgqmeUFsox_dTe8QrQaE/edit

19/2/2021

Tiếng Việt

Phiếu luyện tập TV tuần 23

 

https://docs.google.com/forms/d/1t3b_Trtaf94v_6Matwh417zZJ2aMlKBi7W6Planxfoc/edit

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

02/02/2021

Toán

Bảng chia 2

https://www.youtube.com/watch?v=Vb8VG3nckMc&feature=share

 

Toán

Một phần 2

https://youtu.be/txXWTqyL9cY

 

TLV

Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

https://youtu.be/TCZDh9CEHCQ

 

Toán

Phiếu luyện tập toán tuần 22

 

https://forms.gle/uk1UfUAFTRxyjg92A


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87