Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ ba, 2/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 1519

NỘI DUNG HỌC TẬP ONLINE KHỐI 1- NĂM HỌC 2020-2021

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

35

16/05/2021

Tiếng Việt

ÔN TẬP 1

https://youtu.be/T7z_8YRmfbE

 

ÔN TẬP 2

https://youtu.be/sUGuIO-LRHI

 

ÔN TẬP 3

https://youtu.be/AC_-g9OfWjw

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

35

14

/05/2021

Toán

Thực hành và trải nghiệm cuối năm

https://youtu.be/x4r1oYfw7xU

 

HĐTN

Làm cho quê hương thêm xanh

https://youtu.be/S5rghxVMhxA

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

35

13/05/2021

Toán

Ôn tập cuối năm – Tiết 7

https://youtu.be/D9_eOA4USO4

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

26/2/2021

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/B3ltpWZbm3U

 

Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo

https://youtu.be/9sApeejbQLE

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

25/2/2021

Tiếng Việt

Chính tả: Những trò chơi cùng ông bà (tết 3,4)

https://youtu.be/YehIgkL6bvI

 

Toán

So sánh các số (tiết 2)

https://youtu.be/2tVaC1scwn4

 

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

24/2/2021

Tiếng Việt

Tập đọc: Những trò chơi cùng ông bà (tết 1,2)

https://youtu.be/3NgwZNAYudc

 

Toán

So sánh các số (tiết 1)

https://youtu.be/VP-nCen1dNE

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

23/2/2021

Tiếng Việt

Tập đọc: Làm bạn với bố (tiết 1,2)

https://youtu.be/Z5QekQWEUX0

 

Chính tả: Làm bạn với bố (tiết 3,4)

https://youtu.be/gDWoXvnOyP4

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

24

22/2/2021

Tiếng Việt

Tập đọc: Gia đình thân thương (tiết 1,2)

https://youtu.be/M88eo0-8t6o

 

Toán

Các số đến 40 (tiết 2)

https://youtu.be/EhcGEV1GZGA

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

20/2/2021

Tiếng Việt

Thực hành (VBT TV)

https://youtu.be/YdAQ09WGTKE

 

Kể chuyện: Đêm giao thừa ý nghĩa

https://youtu.be/hRsMrp4MMbk

 

Toán

Các số đến 40 (tiết 1)

https://youtu.be/Sxkl2p_0pvA

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

19/2/2021

Tiếng Việt

Tập đọc: Mâm cơm ngày Tết ở Huế (tiết 1,2)

https://youtu.be/6DxsPWljz3s

 

Chính tả: Mâm cơm ngày Tết ở Huế (tiết 3,4)

https://youtu.be/iN_F9pVmUFA

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

18/2/2021

Tiếng Việt

Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội (tiết 1,2)

https://youtu.be/Yc3wJgSFiXY

 

Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội (tiết 3,4)

https://youtu.be/2LORM3_iRLE

 

Toán

Chục – Đơn vị (tiết 2)

https://youtu.be/Mgrb_IzlLgY

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

23

17/2/2021

Tiếng Việt

Chào xuân (tiết 1,2)

https://youtu.be/E9FzPLQe26w

 

Toán

Chục – Đơn vị (tiết 1)

https://youtu.be/t5JQRM0z7fU

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

06/02/2021

Đạo đức

Tự chăm sóc bản thân (tiết 2)

https://youtu.be/p3aUavJ09pY

 

TNXH

Giữ an toàn với một số con vật (tiết 2)

https://youtu.be/CvfhPFPJhnU

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

05/02/2021

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/TiN-D4chOiY

 

Kể chuyện: Thần mưa và Thần nắng

https://youtu.be/uN9Bw7rAPq8

 

Toán

Các phép tính dạng 30+20, 50-20

https://youtu.be/nvLvVYceq60

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

04/02/2021

Tiếng Việt

Cầu vồng (tiết 1 + tiết 2)

https://youtu.be/XU6jSDs0-jw

 

Cầu vồng (tiết 3 + tiết 4)

https://youtu.be/l6XFPNQnMl4

 

Toán

Chục – Số tròn chục (tiết 2)

https://youtu.be/el39wzXAldA

 

 

 

Tuần

Ngày

Môn

Tên bài

Link bài học

Link bài tập

22

03/02/2021

Tiếng Việt

Mặt trời và hạt đậu (tiết 1 + tiết 2)

https://youtu.be/cMzv8V0cljU

 

Mặt trời và hạt đậu (tiết 3 + tiết 4)

https://youtu.be/4Sm2TOxAqeI

 

Toán

Chục – Số tròn chục (tiết 1)

https://youtu.be/cUaBIAOSpg0

 


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87