Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Bình Tân
Thứ ba, 2/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 1261

NỘI DUNG HỌC TẬP ONLINE MÔN ÂM NHẠC- NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI

TUẦN

TÊN BÀI

ĐƯỜNG LINK HƯỚNG DẪN

 

1

 

 

 

 

 

34+

35

ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

2

ÔN TẬP VÀ TẬP BIỂU DIỄN MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC..

https://www.youtube.com/watch?v=CKzE3zbpE9I

3

ÔN TẬP VÀ TẬP BIỂU DIỄN MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC.

https://www.youtube.com/watch?v=4NaHn3jdbak

4

ÔN TẬP VÀ TẬP BIỂU DIỄN MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC.

- ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỌC NHẠC

https://www.youtube.com/watch?v=lOnF55SG6hc

5

- ÔN TẬP VÀ TẬP BIỂU DIỄN MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC.

- ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỌC NHẠC

https://www.youtube.com/watch?v=uVNyYPQd98g

 

 

KHỐI

TUẦN

TÊN BÀI

ĐƯỜNG LINK HƯỚNG DẪN

1

 

 

 

 

24

-CHỦ ĐÊ 6: TIẾT 2: ĐỌC NHẠC

https://www.youtube.com/watch?v=Eq65d3EY5L4&feature=emb_logo

2

 

-ÔN BÀI HÁT: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mprIXyhTg8

3

-ÔN BÀI HÁT:

 + CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG

 + EM YÊU TRƯỜNG EM

-TẬP NHẬN BIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXErq620O64

4

- ÔN BÀI HÁT: CHIM SÁO.

- ÔN TẬP TĐN SỐ 5, SỐ 6

https://www.youtube.com/watch?v=le6yUxhaVQw

5

- HỌC BÀI HÁT: MÙA HOA PHƯỢNG NỞ

 

https://www.youtube.com/watch?v=9nPsybZ-HO8

KHỐI

TUẦN

TÊN BÀI

ĐƯỜNG LINK HƯỚNG DẪN

1

 

 

 

 

23

CHỦ ĐỀ 6: TIẾT  1

+ NGHE NHẠC: CHÚ VỚI CON Ở BẢN ĐÔN

 + HỌC BÀI HÁT: THẬT LÀ HAY

 

https://youtu.be/6H3yG-3LMXs

2

-HỌC HÁT: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG.

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9FWBdJ6gEg

3

- GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH NỐT NHẠC.

- KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

https://www.youtube.com/watch?v=XpeR2ufAMH4

 

4

-HỌC BÀI HÁT: CHIM SÁO.

https://www.youtube.com/watch?v=0z-K2BWz0a0

5

- ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG, TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC,

- ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6

https://www.youtube.com/watch?v=kGxMH3yNIm4

 

TUẦN

KHỐI

TÊN BÀI

ĐƯỜNG LINK HƯỚNG DẪN

22

1

CHỦ ĐỀ 6 : ÂM NHẠC QUANH EM – TIẾT 1 : HỌC HÁT “THẬT LÀ HAY”

https://youtu.be/GR4fXMz2csA

2

ÔN TẬP BÀI HÁT: HOA LÁ MÙA XUÂN

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmMb1My1JzY

3

-ÔN TẬPBÀI HÁT: CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG

-GIỚI THIỆU KHUÔNG NHẠC VÀ KHÓA SOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8xEbIm9O54

4

-ÔN TẬP BÀI HÁT: BÀN TAY MẸ

-TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6

https://www.youtube.com/watch?v=3RRTCsJYpHA

5

-ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC

-TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6

 

https://www.youtube.com/watch?v=3so7YxeZ6RM

 


Tác giả: Tiểu học Bình Tân

87